Pensioen als onderdeel van de deeleconomie? - door mr. Monica Swalef

 

Voor mijn drie tieners is delen vanzelfsprekend en noodzakelijk. Sociale contacten en huiswerk worden gedeeld en bijgehouden via Snapchat, Instagram en WhatsApp met foto’s, filmpjes, spraak- en tekstberichten. Maar ook fietsen, kleding en andere bezittingen worden gedeeld, omdat ze samen meer hebben voor minder. Zij dragen zo onopgemerkt bij aan de deeleconomie.

 

De deeleconomie is met name mogelijk door internet, websites en platforms die vraag en aanbod met één klik bij elkaar laten komen. Bekende voorbeelden zijn het tegen betaling delen van je auto via bijvoorbeeld SnappCar en een overnachting regel je op eenzelfde manier bij iemand thuis via Airbnb. Met andere woorden, met individuele bezittingen wordt meer waarde gecreëerd door deze collectief te delen om zo het leven makkelijker, leuker en wat goedkoper te maken. 

Zo kom ik bij pensioen, het inkomen voor later, bij ouderdom, arbeidsongeschiktheid en overlijden. De vanzelfsprekendheid voorbij, actueler en noodzakelijker dan ooit nu we gemiddeld steeds langer leven.

 

Al sinds de middeleeuwen wordt een lijfrente gebruikt als pensioenvoorziening en in de 19e eeuw ontstonden de eerste pensioenfondsen, op initiatief van werkgevers (bijvoorbeeld Stork, 1881) en Rijksoverheid (ABP, 1836). Met als doel het creëren van het individuele inkomen later, door de collectiviteit; samen beleggen en samen risico’s  delen met gebruikmaking van kansberekening en interest (Johan de Witt, grondlegger van de verzekeringswiskunde).

 

Met de deeleconomie in gedachten, is pensioen, via de instituten van pensioenfondsen en verzekeraars, misschien wel meer van deze tijd dan we denken. Sterker, de huidige deeleconomie kan als inspiratie dienen in de modernisering en verdere uitwerking van het toekomstige pensioenstelsel. Zodat mijn tieners, als zij de arbeidsmarkt betreden, ook pensioen zullen verwerven om na pensionering samen met alle anderen in hun inkomen te kunnen voorzien.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.