Transparantie ligt op de loer... - door Ad Kok AAG HonFIA RV

 

Leidt Solvency II tot meer transparantie? En dan met name ten gunste van polishouders? Binnenkort weten we het want dan worden de eerste jaarverslagen onder het Solvency II regime gepresenteerd door de verzekeraars. Wat kunnen we verwachten?

 

Allereerst natuurlijk echte Solvency II cijfers. Dit keer geen benaderingen of rekenexercities ten behoeve van een Europese stress test, maar echte cijfers gecontroleerd door een registeraccountant. Een registeraccountant die noodzakelijkerwijs is bijgestaan door een actuaris AG, want ... ieder z’n vak. Controleren is belangrijk, maar begrijpen ook.

 

Solvency II werd de afgelopen vijftien jaar langzaam maar zeker omarmd door de verzekeringsindustrie. Maar er was dan ook geen keus natuurlijk. De oorspronkelijke meningen over een “overbodige geldverslindende activiteit”, gingen langzaam over in “de enige manier om een verzekeringsbedrijf te kunnen besturen”. En zo is het.

 

Eén van de belangrijkste doelstellingen van Solvency II is de transparantie te verhogen (de beroemde ‘pillar’ 3) en meer “bekendmaking van informatie” (“public disclosure”). Dat is nu dus aan de orde. Het rapport over de solvabiliteit en financiële positie in het jaarverslag zal dit inzicht moeten gaan geven met inbegrip van “een beschrijving - voor elke risicocategorie afzonderlijk - van de risicopositie, -concentratie, -beheersing en -gevoeligheid”. Ik ben, in de meest letterlijke zin, benieuwd.

 

Voor verzekeraars is dit een geweldige kans om pro-actief openheid van zaken te geven in begrijpelijke taal. Vanzelfsprekend wordt dit jaarverslag dan ook in het Nederlands gepubliceerd. Op deze wijze kan een mooi en tastbaar vervolg worden gegeven op reclame-uitingen zoals “Mensen helpen door te doen” en “Eerlijk over later”.

 

Ondanks alle goede bedoelingen van (Europese) wetgever en uitvoerder zal het een uitdaging zijn voor de gemiddelde polishouder om deze hoeveelheid van informatie op te nemen en te kunnen plaatsen. Ook hier liggen dus weer mooie kansen voor verzekeraars om met hun klanten in gesprek te komen. Hoeveel goodwill zou er niet uit kunnen gaan van een apart jaarverslag, speciaal gemaakt voor polishouders?

 

In aanvulling hierop, ligt er een mooie taak voor een onafhankelijke instantie om een heldere vergelijking te maken met een begrijpelijke uitleg van de verschillen tussen de diverse verzekeraars, en wat deze verschillen kunnen betekenen voor de verwachtingen van polishouders.

 

Al met al gaan we een interessant jaar tegemoet: voor de specialist, maar hopelijk ook voor de geïnteresseerde leek.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.