Exponentiële technologie: kans of bedreiging? – door drs. Fleur Rieter AAG

 

Enige tijd geleden kreeg ik de gelegenheid een week rond te kijken in Sillicon Valley. Inspiratie opdoen, netwerk gesprekken, maar vooral veel ervaren over exponentiële technologie. Volgens de Wet van Moore verdubbelt elke twee jaar de technische vooruitgang. Dat kan omdat kunstmatige intelligentie de ontwikkeling versnelt van bijvoorbeeld 3D printen, robotica, blockchain of nanotechnologie. Waar we over tien jaar staan weet niemand, maar dat de impact van technologie - ook op de verzekerings- en pensioensector - gigantisch is, is mij wel duidelijk geworden.

 

Bij zelfrijdende auto’s kan iedereen zich iets voorstellen. Minder ongelukken en dus een kleinere markt voor autoverzekeringen. Een goed beeld hebben bij hoe ver het gaat als we allerlei apparaten in en tussen huizen met elkaar verbinden (internet of things) en de relatie leggen met inboedel- of andere schadeverzekeringen wordt al lastiger. Voor zorg- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gaat de wereld er helemaal anders uitzien. Zeker wat betreft de 60% aan zorgkosten die door ons eigen gedrag wordt veroorzaakt. Door alle data over onszelf (quantified self), inclusief goedkope en toegankelijke DNA analyse, gaan wij onze gezondheid structureel verbeteren. Daar is mijn fitbit niets bij vergeleken. De supercomputer Watson gaat artsen beter ondersteunen, waardoor de rol van artsen op de resterende 40% zal verschuiven naar een preventieve rol. Hoe lang we blijven leven is niet te voorspellen net zo min of pensioenfondsen hun beloftes op lange termijn nog wel kunnen nakomen? De vraag is dus of we de exponentiële curve voldoende op ons netvlies hebben.

 

Technologische ontwikkelingen vragen om maatschappelijke discussies over gebruik van data, privacy, benodigde wetgeving, en een gezamenlijke aanpak tussen (wereldwijde) overheden en private partijen. Tegelijkertijd: hoe mooi is een wereld waarin problemen als tekort aan drinkwater, klimaatcrisis en honger zijn opgelost en waar elektriciteit gratis is voor iedereen?

Ook in de verzekerings- en pensioensector verandert veel. Banen verdwijnen of veranderen en nieuwe banen ontstaan. Kunnen wij bijvoorbeeld op het gebied van cyber crime helpen met risicomanagement? Kunnen wij, door een integrale benadering, mensen helpen zo lang mogelijk door te werken om zo transformaties in de arbeidsmarkt mee te maken? Of, kunnen wij beleggen in bedrijven die in de toekomst een duurzaam business model hebben, ontwikkelingen stimuleren en een goed rendement behalen voor alle pensioengelden?

 

Ik ben er van overtuigd dat exponentiële technologie kansen biedt. Maar alleen als je bereid bent actief op zoek te gaan naar mogelijkheden die in een veranderende wereld toegevoegde waarde hebben.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.