Ik zie, ik zie wat jij niet ziet….. – door drs. Peter van Meel AAG

 

Mijn eerste reactie op het spelletje ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet, ra ra wat is dat?, is: “Als jij toch al weet dat ik het niet kan zien, vraag het mij dan niet.” Zelf heb ik dit spelletje nooit leuk gevonden. Waarschijnlijk omdat ik deels kleurenblind ben. Toch spelen mensen het vaak, zo ook in de politieke arena en in het bedrijfsleven.

 

In de politiek wordt het vooral gespeeld in tijden van verkiezingen waarbij de meeste partijen meestal problemen zien. Problemen waarvan zij vinden dat andere partijen die niet zien. En daarmee stopt het ook vaak. Bang om een fout te maken en stemmen te verliezen, komen oplossingen of oplossingsrichtingen onvoldoende aan bod. En als ze dan wel aan bod komen, wordt het vooral eenzijdig ingestoken en komt het vaak neer op extra geld. Dit gebrek aan inspiratie en zicht op de toekomst is jammer.

 

Ook het bedrijfsleven speelt het spelletje graag, maar dan vanuit een andere invalshoek. Bedrijven hebben vaak wél inspiratie. Zij zien geregeld iets unieks, wat anderen nog niet kunnen of niet hebben. In principe is dit natuurlijk goed, helemaal als de ideeën levensvatbaar zijn en niet zijn gebaseerd op de waan van de dag.

 

Misschien naïef, maar je hoopt dat zowel de politiek als het bedrijfsleven een visie voor de lange(re) termijn hebben, die zich vertaalt in doelen en een beeld hoe daar te komen. Natuurlijk kom je onderweg hindernissen tegen die je grosso modo kunt indelen in beïnvloedbaar en niet-beïnvloedbaar. Als het beïnvloedbaar is, kun je kijken hoe je dit naar je voordeel kunt inzetten. Daar waar een hindernis niet beïnvloedbaar is, kun je een ander pad kiezen en die hindernis ontwijken of anders beheersmaatregelen te tegen negatieve gevolgen. Voor zowel de beïnvloedbare als niet-beïnvloedbare hindernissen kun je de potentiële risico’s zowel kwantitatief als kwalitatief in kaart brengen rekening houdend met omgevingsrisico’s en stakeholders. En natuurlijk daar waar nodig mitigerende acties opstellen inclusief actieplan. Als je de capaciteiten hebt om hier vorm aan te geven, dan zijn er meer dan genoeg toekomstmogelijkheden.

 

Dus misschien ga ik het spel - ik zie, ik zie wat jij niet ziet - leuker vinden als er een vervolg op komt. Het gaat er dan niet alleen om iets te zien wat een ander niet ziet, maar vooral om oog te hebben voor toekomstmogelijkheden en hoe je samen met anderen hieraan kunt bijdragen.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.