Laat Jetta haar karwei afmaken – door drs. Jan-Huug Lobregt AAG

 

Het ziet er dan toch naar uit dat er binnenkort een nieuw kabinet is. Het is jammer dat wij dan afscheid moeten nemen van de PvdA bewindslieden. In de jaren 80 hadden wij de leus “laat Lubbers zijn karwei afmaken”. Ik doe graag de volgende oproep aan Rutte: “laat Jetta haar karwei afmaken”.

 

Jetta Kleinsma is onze staatssecretaris van Sociale Zaken. Zij is een zeer aardige en deskundige vrouw. Toen zij begon, dacht ik: “oké, nu komt het goed met ons pensioen”.

 

Zelf ben ik nogal van, laten we aan de slag aan. Jetta plant dat beter. Ze gaf aan dat ze eerst een jaartje ging studeren op de mogelijkheden voor een nieuw pensioenstelsel. Ook wij zijn toen met het AG-bestuur bij haar langs geweest om haar van de broodnodige input te voorzien.

Vervolgens kwam Jetta met het briljante idee om een nationale pensioendiscussie op te zetten. Heel het land had het ineens over pensioen, vooral toen Jetta aangaf dat een moestuin ook bijdraagt aan een goed pensioen.

 

En na de pensioendiscussie dachten wij allemaal…..nu komt het! Toen gaf Jetta aan dat alle bouwstenen er wel zijn, maar dat de kabinetsperiode te kort was om nog een beslissing te nemen.

 

De hoop en verwachting is nu dat het nieuwe kabinet snel (binnen een jaar) met een voorstel komt voor een nieuw pensioenstelsel. Mijn oproep daarbij is dat er in dit voorstel vooral veel aandacht is voor duidelijkheid, eenvoud en transparantie. De AFM spreekt pensioenuitvoerders veelal aan op hun zorgplicht (en terecht), maar geef die pensioenuitvoerders dan ook de mogelijkheid om dit te doen.

 

Het nieuwe pensioensysteem moet vooral ook aansluiten op de nieuwe werkvormen (zzp, flexbanen). Ook als werknemers veel van baan wisselen moeten ze in staat zijn om bij te houden hoeveel pensioen er gespaard is. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel tools in de markt waarmee werknemers bij kunnen houden hoeveel pensioen ze hebben gespaard. Tevens geeft de tool aan of de werknemer nog op schema ligt om het gewenste pensioen te behalen.

 

Dit doet mij denken aan de game die mijn kinderen thuis spelen. In die game verzorgen zij een moestuin en zien zij dagelijks het resultaat. Laten we dit idee vertalen naar een pensioengame. Wellicht was het idee van Jetta van de moestuin toch zo slecht nog niet. Jetta is briljanter dan wij allemaal dachten, dus “laat Jetta haar karwei afmaken”.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.