Oudedagsvoorziening aan banden - door Laurens Roodbol AAG

 

Van een afstand volg ik de discussies die gaan over een aanpassing van onze oudedagsvoorziening. Weerbarstige discussies over verplichtstelling, de noodzaak van intergenerationele solidariteit en zo meer. Met name de wens van freelancers herken ik sterk. En dan denk ik bij mezelf, ik ben al sinds 1992 freelancer (op drie jaar DLG na) en heb altijd mijn eigen pensioen geregeld. Het zelf mogen beschikken over je eigen spaargeld heeft me en geeft me nog steeds veel plezier. Bovendien blijkt mijn eigen performance beter te zijn dan die van een gemiddeld pensioenfonds.

 

Elk jaar stortte ik geld in mijn pensioen-bv volgens een keurige pensioenbrief, welk geld ik vervolgens naar eigen inzicht belegde. Ik had gelukkig weinig last van toezichthouders anders dan de belastingdienst, die elk jaar verlangt dat ik een fatsoenlijke jaarrekening opstel. Het grote voordeel is dat je beleggingsopbrengsten op deze manier buiten box 3 kunt houden en nog steeds de beschikking houdt over je eigen geld. En voor mij zijn dit de meest essentiële voorwaarden om een oudedagsvoorziening te vormen. Vervolgens is mijn beleggingsbeleid natuurlijk van doorslaggevend belang. Indexatiebeleid, pensioenbeleid en langlevenrisico zijn onderwerpen die er niet zoveel toe doen, omdat zij voornamelijk de verdeling van de oudedagsvoorziening regarderen en die is in mijn situatie heel eenvoudig geregeld.

 

Vreemd genoeg heeft de overheid besloten deze zelfbeschikkingsroute via een pensioen bv niet meer mogelijk te maken. In eerste instantie door voorzieningen op archaïsche sterftegrondslagen en een rekenrente van 4 procent af te dwingen en daarmee allerlei andere problemen creërend. Een van die problemen is dat men eigen vermogen aan moet houden om wel de economische waarde van de pensioentoezegging te kunnen dragen en daarmee een dividendklem creëren. Opmerkelijk is ook de dubbele moraal. Maar vanaf dit jaar wordt het zelfstandig opbouwen van een oudedagsvoorziening in het geheel verboden. Natuurlijk deden er zich wat ongewenste probleempjes voor. Zo werd het vaak enkel als fiscaal instrument gebruikt en minder voor opbouw van oudedagsvoorziening, maar die problemen zijn met een beetje goede wil best aan te pakken. Wat men nu doet is het kind met het badwater weggooien.

 

Als je als freelancer al niet verplicht gaat worden een pensioenvoorziening bij een fonds op te bouwen, dan word je, indien je die voorziening nog wilt opbouwen, verplicht dit bij een financiële instelling te doen. Voor de echte ondernemers is dit een horrorscenario. Immers je wordt verondersteld je eigen boontjes te kunnen doppen. Maar als het om de vorming van je oudedagsvoorziening gaat word je opeens aan banden gelegd.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.