Vuurwerk? Dàt lossen wij samen wel op – door drs. Servaas Houben AAG FIA CFA FRM

 

De jaarlijkse vuurwerk schade in Nederland is hoog, tussen de 10 en 20mln euro. Naast brandschade, medisch letsel en milieuschade, zijn er ook incidenten met illegaal en zwaar vuurwerk en relschoppers. Vuurwerk maakte ook afgelopen Oud en Nieuw viering toch weer meer kapot dan je lief is. Een ideaal onderwerp voor de geplaagde verzekeringsbranche om zich na het woekerpolis drama eens van zijn sociale kant te laten zien.

 

Vuurwerk wordt in veel landen centraal door de overheid geregeld en is daar niet voor individuele consumenten beschikbaar. Dus waarom ook niet in Nederland? De reactie van het Verbond van Verzekeraars valt me erg tegen: op hun website vermelden ze dat “een landelijk afsteekverbod voor consumenten… een beslissing is die de landelijke politiek moet nemen”. In plaats van een afsteekverbod voor consumenten juichen ze de toename van het aantal “vuurwerkvrije zones” toe.[1]

 

Vuurwerkvrije zones? Het doet mij denken aan de rookdiscussie in Nederland. Waar plaatsen als New York en landen als Ierland roken in publieke ruimtes, restaurants en bars allang hadden verboden, hield Nederland stug vol dat wij roken best samen konden oplossen. De overlegcultuur en het polderen zit immers in onze genen en de gemiddelde Nederlander houdt ook zeker niet van betutteling…

 

Maar de gemiddelde Nederlander doet lekker waar hij of zij zin in Dus, “Roken? Ook dàt los je samen wel op”, werd in de praktijk al snel “ik rook hier, en wee degene die daar iets op aan te merken heeft”. Het idee achter vuurwerkvrije zones lijkt dezelfde illusie na te streven: tenzij de politie bijvoorbeeld mensen massaal gaat scannen op bezit van vuurwerk, is het onmogelijk vuurwerk tot bepaalde zones te beperken.

 

De verzekeringswereld zou er goed aan doen te pleiten voor een algemeen verbod van gebruik van vuurwerk door consumenten: dit vermijdt materiële en medische schade en onuitvoerbaar beleid. Vuurwerk wordt gewoon centraal door de overheid ingekocht en afgestoken. Onze geïndividualiseerde samenleving kan zo veilig één keer per jaar samen naar vuurwerk kijken om zich te verbinden. Daarna kunnen wij naar bed en zonder al die gekkigheden in het nieuwe jaar ontwaken.

 

[1] https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/schade-jaarwisseling-circa-11-miljoen-euro

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.