Wouters wijze woorden – door Joke Verbaan AAG CERA

 

Wouter Bos, kennen we hem nog? In 2008, alweer bijna tien jaar geleden, redde hij als Minister van Financiën een aantal banken en verzekeraars. De kredietcrisis was begonnen. Graaiende bankiers en de heersende bonuscultuur waren belangrijke oorzaken. Vonden we. Maar Wouter dacht daar anders over. In een interview in 2009 gaf hij zijn mening over wie de schuldige was van de ontstane crisis. Wouter zei: “Dat zijn wijzelf. Want wij willen hoge pensioenen, wij willen een hoog rendement op onze besparingen, wij willen consumeren tegen lage prijzen, dus uiteindelijk willen wij dat de financiële sector zich misdraagt; wij vragen immers om een hoog rendement.”

Een boute uitspraak die hem door velen niet in dank werd afgenomen.

In diezelfde tijd kwam de woekerpolis-affaire aan het licht. Beleggingsverzekeringen, die massaal waren afgesloten, bleken veel complexer dan consumenten dachten. Door tegenvallende beleggingsresultaten werden klanten geconfronteerd met een product waarvan ze vooraf de risico’s niet voldoende kenden. Of misschien ook niet wilden kennen. Immers, the sky was the limit in die tijd. Niet meedoen was geen optie.

Hoe verwoordde Wouter ook alweer? We willen lage consumentenprijzen, verwachten maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar willen ook hoge rendementen. Maar dat kan natuurlijk niet allemaal tegelijk en toch verwachten we dit vandaag de dag nog steeds. Nu de crisis alweer een tijdje achter ons ligt en de rente op spaartegoeden historisch laag is, stappen consumenten langzaam weer over naar complexere beleggingsproducten. Daar is op zich niets mis mee, zolang de klant begrijpt wat voor product hij of zij aanschaft. Gelukkig worden we daarbij geholpen want sinds 1 januari 2018 is een Europese verordening ingevoerd, met als doel klanten beter te informeren over hun beleggingsproduct. Deze PRIIPS-verordening schrijft een EID, een essentieel informatiedocument, voor waarin werking en risico’s van het product worden weergegeven.

Dat klinkt fantastisch. Totdat ik het volgende bericht las in het FD: “Verzekeraars moeten klanten te positieve rendementen tonen”. Wat blijkt? De nieuwe PRIIPS-verordening schrijft onder andere voor dat de getoonde rendementen gebaseerd moeten zijn op resultaten van de laatste vijf jaar. Ter illustratie: de MSCI-World Index (Morgan Stanley Capital International) behaalde afgelopen 5 jaar een gemiddeld rendement van 12%.
 

De branche heeft inmiddels gereageerd naar de AFM. Maar ik denk aan Wouters wijze woorden: Wint de essentiële informatie het van het gezond verstand? Ik mag hopen van niet…..

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.