IFRS 17: de catch 22 van de verzekeraar – door drs. Pelle van Vlijmen AAG FRM

 

Waar Solvency II nog niet zo lang geleden de top vijf agendapunten van verzekeraars domineerde, neemt IFRS 17 stilletjes die positie over.

 

Moe van megalomane Solvency II implementatieprojecten, lijken verzekeraars huiverig voor het optuigen van nieuwe, grote projecten. Terwijl vergelijkbare uitdagingen uit het Solvency II-tijdperk nu weer de kop opsteken. Denk aan methodieken, data-ontsluiting, aan te schaffen IT-systemen, optimaal gebruik van overgangsmaatregelen en hoe winstgevendheid te presenteren. Zie hier een catch 22-situatie: goed gecoördineerde implementatieprojecten zijn onvermijdelijk, maar niet gewenst. Gezien de beperkte beschikbaarheid van specialisten, de complexiteit van de materie en de korte tijdslijnen tot invoering, zit hier een groot risico.

 

De IFRS 17 regels moeten bijdragen aan transparantie en daarmee de vergelijkbaarheid tussen verzekeraars te vergroten. IFRS 17 is “principle based”, wat maakt dat iedere verzekeraar een bepaalde mate van vrijheid heeft om keuzes te maken bij de implementatie. Een kritiekpunt uit de industrie is echter dat deze speelruimte juist onderlinge vergelijkbaarheid van financiële performance van verzekeraars teniet kan doen.

 

Ik vrees dat verzekeraars uiteindelijk wederom voor het blok worden gezet door omvangrijke projecten die in de (nabije) toekomst dreigen. Mijn advies is: zoek zoveel mogelijk synergie door Solvency II en IFRS 17 te koppelen. Zo kan een risico gewogen performance maatstaf worden afgeleid, ook al zijn de uitgangspunten voor beide systemen niet consistent, zeker niet bij de rules based standaard formule. Een verzekeraar met een intern model voor Solvency II kan meer consistentie in de uitgangspunten aanbrengen, waarmee IFRS 17 meer wordt dan alleen een verplichting.

 

Als Solvency II als fundament wordt gekozen, kunnen IFRS 17 projecten qua omvang op een behapbare middenweg uitkomen. Actuarissen die dit - en het kapitaalgeneratie aspect - begrijpen zijn goud waard: zij kunnen de verzekeraar uit de catch 22 helpen door vroegtijdig richting te geven aan IFRS 17 projecten.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.