Big Data is de toekomst voor verzekeren – door Martijn Zegers AAG

 

Daar waar technologische ontwikkelingen elkaar in rap tempo opvolgen, loopt de integratie daarvan in verzekeringsoplossingen achter. Vertrouwen, privacy en solidariteit zijn belangrijke thema’s waardoor innovatie wordt afgeremd.

 

Innovatie zorgt dat consumenten geholpen worden bij het beter inschatten en beheersen van risico’s. Waarom zou ik bijvoorbeeld als automobilist geen intelligent systeem in mijn auto willen hebben die mij helpt (denk aan adviezen en early warning systems) om op een veilige manier van A naar B te komen? Individuele risico’s kunnen beter beheerst worden en daarmee zal de gemiddelde premie dalen. Is dit een belemmerend issue of juist ethisch verantwoord? Meer risicovol gedrag leidt tot hogere premies en niets zeggende factoren op individueel niveau (zoals mijn leeftijd en mijn adres) worden minder bepalend.

 

In de discussie rondom big data toepassingen in verzekeringsproducten, wordt vooral veel aandacht geschonken aan negatieve effecten. Waarom niet meer aandacht voor de winsten die er te behalen zijn? En zijn veel van de gehoorde angsten over datagebruik wel echt zo reëel? Hoe mooi is het eigenlijk als we met inzet van slimme technologieën veel kunnen bereiken? Minder verkeersdoden, minder blikschade, minder diefstal, minder waterschade, etc. Kortom: grote maatschappelijke winsten die bovendien goed voor de gemiddelde portemonnee zijn.

 

Er valt dus winst te behalen, maar er zijn ook thema’s die ons tegen houden. Zo heeft Het vertrouwen in de financiële sector een deuk opgelopen als gevolg van verschillende gebeurtenissen (woekerpolissen, krediet crisis en bonus regelingen). Dus, waarom zou je als consument dan privacy gegevens (over waar en hoe je rijdt, over wanneer je wel en niet thuis bent, wanneer je de verwarming en lichten aan of uit gaan,….) uit handen willen geven aan een verzekeraar?

 

Ik ben ervan overtuigd dat consumenten bereid zijn dit te doen, als verzekeraars het vertrouwen kunnen geven op een goede manier met deze data om te gaan. Immers als collectief kunnen we profiteren van innovatie. Dus verzekeraars wees creatief, toon lef en experimenteer en neem vooral de consument mee in de technologische vooruitgang! Gebruik innovatie om ongelukken te voorkomen en risico’s te beheersen. De ingrediënten zijn er en nu nog het recept!

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.