Inspiratie komt van onderaf en werkt als een olievlek - door Wil Jacobs Actuarieel Analist AG

 

Het thema van het afgelopen AG jaarcongres was “inspiratie”. Naar aanleiding daarvan heb ik nagedacht waar ik eigenlijk mijn inspiratie vandaan haal.

 

Als ik nu in mijn omgeving kijk, zie ik dat ontzettend veel mensen die, net als ik, geïnspireerd worden door gebeurtenissen in en om mijn woonplaats. Een korte voorgeschiedenis. In 2013 werd Leeuwarden, samen met het Maltese Valletta, verkozen tot Europese Culturele Hoofdstad 2018. De belangrijkste reden voor de gunning aan Leeuwarden was dat de initiatiefnemers voor de nominatie, de invulling van de culturele hoofdstad hadden gebaseerd op het Friese begrip “Iepen Mienskip”: vanuit de gemeenschap borrelen ideeën op die vanzelf uitmonden in allerlei inspirerende activiteiten.

 

Aan het ontwikkelen en uitvoeren van ideeën hangt natuurlijk een kostenplaatje. In een tijd dat de economie opkrabbelde en Staatssecretaris Zijlstra de cultuursector een zware financiële slag had toegebracht, verwachtte de organisatie de kosten (€ 74,3 miljoen) voor 70% te kunnen financieren uit publieke middelen en 30% uit private bijdragen. De financiering van ruim 50 miljoen door de publieke sector en met name de lokale overheden, leverde voor de lokale politiek de nodige hoofdbrekens op.

 

In mijn beleving is een casus als deze voor een riskmanager behoorlijk uitdagend, maar bovenal een inspirerende opdracht. Immers het is een project met een bijzonder hoog financieel en operationeel risico. Bedrijfseconomisch zou je er eigenlijk niet aan moeten beginnen. Maar de initiatiefnemers hebben doorgezet, ondanks de weerstand van lokale overheden en de provincie tegen de financiering van de directe kosten en ondanks de weerstand vanuit de bevolking, die vreesde dat de Friezen onvoldoende betrokken zouden zijn bij de activiteiten en dat er ergens geld aan de strijkstok zou blijven hangen.

 

De Iepen Mienskip-gedachte is een gouden greep gebleken. Naast de realisatie van grote, dure maar aansprekende projecten, worden projecten gerealiseerd waarbij en het Friese culturele erfgoed betrokken wordt en ook over provincie- en landsgrenzen gekeken wordt. Als je nu door Leeuwarden loopt, zie en hoor je, zij het zachtjes, de vele belangstellenden. Door dit project worden velen en ook ik enorm geïnspireerd. Inspiratie komt van onderaf en werkt als een olievlek.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.

 

Tip: mathematische inspiratie kun je opdoen bij de tentoonstelling “Escher op reis” in het Fries museum en bij het project “Escher in het graan” (www.friesmuseum.nl/bouw-mee-aan-planeet-escher/ #escherinhetgraan).