Brexit update: eindelijk een doorbraak of much to do about nothing? – door dr. Gerrit Jan van den Brink RA

 

Er gaat geen dag voorbij of we lezen of horen iets over mogelijke ontwikkelingen in het rondom Brexit. Of het nu het recente gesprek tussen de Ierse en Britse premier is, waar ineens het idee ontstaat dat het nu toch de goede kant opgaat of de Finse premier, die vindt dat er nu te weinig tijd overblijft voor een goede oplossing op 31 oktober. Alleen daarom is het al goed de feiten weer even op een rijtje te zetten:

 

  1. Het House of Commons heeft een wet aangenomen, die een ongeregelde Brexit verbiedt.
  2. Het Surpreme Court heeft het gedwongen reces van het House of Commons als onwettig verklaard.
  3. Zodoende blijven er drie opties over voor de Britse regering:
    - Het accepteren van de gesloten deal en zo voor een Brexit per 31.10 te zorgen. Deze optie is vroeger afgewezen, maar kan nu door de gewijzigde machtsverhoudingen in het Parlement kansrijker zijn. Deze optie is echter door de huidige premier steeds van de hand gewezen.
    - Het onderhandelen van een nieuwe deal, die dan zowel door het Britse Parlement als ook door de EU moet worden goedgekeurd. Deze optie wordt met alle kracht vervolgd, maar op het moment van schrijven (16.10: 7:00 uur) zien we nog geen witte rook uit Brussel.
    - Het vragen van uitstel – naar verluid tot 31 januari 2020 – dat eveneens door alle EU-lidstaten moet worden goedgekeurd. Hier bestaat het latente gevaar, dat één of meerdere lidstaten geen goedkeuring geeft en zo toch een no-deal Brexit tot stand komt.
  4. Mocht de Boris Johnson toch op een andere manier uit de EU willen treden, is de kans op een succesvolle interventie door de Surpreme Court groot.

 

Deze onzekerheid samen met andere economische onzekerheden, hebben voor remsporen in de economische ontwikkeling gezorgd. Ze zijn niet direct zichtbaar, omdat ze door andere effecten gecamoufleerd worden. Deze effecten zijn de opnieuw versterkte quantitative easing politiek van de ECB en een voorlopig iets rustiger wordend handelsconflict tussen de USA en China. Zelfs de Turkse invasie in Syrië lijkt hierdoor volkomen onbeduidend te worden. Wie echter een beetje nauwkeuriger kijkt, ziet elementen die minder positief zijn. Bijvoorbeeld de opmerking van het IMF die Brexit gisteren noemde als één van de redenen voor een langzamere groei van de wereldeconomie (prognose is 3%), wat ons gevaarlijk dicht bij het minimum van 2,5% brengt. In dat scenario zullen veel landen een recessie te verwerken hebben. En dus is bij al het politieke spel het beste voor iedereen dat er in de komende uren of dagen een goede Brexit-deal tot stand komt.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.