ERM Nieuwsbrief - oktober 2019

De commissie ERM heeft dit kwartaal voor u weer een aantal interessante artikelen geselecteerd die de moeite waard zijn om te lezen, waaronder onderzoeken en resultaten ten aanzien van de huidige marktomstandigheden en risico’s die verzekeraars en pensioenfondsen lopen. Daarnaast blijft klimaatrisico, net als in de vorige kwartalen, een hot topic.

 

Titel: Practical guide to climate change for general insurance practitioners

Bron: Institute and Faculty of Actuaries

Website: https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/Practical%20Guide%20to%20Climate%20Change%20for%20GI%20Practitioners.pdf

De IFoA heeft een overzicht opgesteld van risico’s voor schade verzekeraars die veroorzaakt worden door klimaatverandering. De risico’s zijn gecategoriseerd per vakgebied (pricing, reserveren, herverzekeren, etc.). De IFoA hoopt hiermee schade actuarissen een handvat ge geven in het beoordelen van klimaatrisico in hun dagelijkse werkzaamheden.

 

Titel: Antibiotic Resistance: Modelling the Impact on Mortality and Morbidity

Bron: Institute and Faculty of Actuaries

Website: https://www.actuaries.org.uk/news-and-insights/news/antibiotic-resistance-working-party-final-outputs-report-and-models

De IFoA heeft onderzocht wat de impact is van een mogelijk toenemende resistentie tegen antibiotica. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport. De conclusie van het ondezoek is dat in ontwikkelde landen de impact van deze resistentie op sterfte cijfers relatief klein is (echter is deze conclusie deels gebaseerd op verzekeringsprodcten en pensioenen van toepassing in het VK).

 

De onderliggende modellen gebruikt in het onderzoek zijn ook gepubliceerd. Deze kunnen gebruikt worden om zelf scenarios en gevoeligheden door te rekenen.

 

Titel: Antibiotic Resistance: Modelling the Impact on Mortality and Morbidity

Bron: Institute and Faculty of Actuaries

Website: https://www.actuaries.org.uk/news-and-insights/news/antibiotic-resistance-working-party-final-outputs-report-and-models

De IFoA heeft onderzocht wat de impact is van een mogelijk toenemende resistentie tegen antibiotica. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport. De conclusie van het ondezoek is dat in ontwikkelde landen de impact van deze resistentie op sterfte cijfers relatief klein is (echter is deze conclusie deels gebaseerd op verzekeringsprodcten en pensioenen van toepassing in het VK).

 

De onderliggende modellen gebruikt in het onderzoek zijn ook gepubliceerd. Deze kunnen gebruikt worden om zelf scenarios en gevoeligheden door te rekenen.

 

Titel: Climate Change Risk – Emerging Themes from Regulators

Bron: Society of Actuaries in Ireland

Website: https://web.actuaries.ie/press-publications/erm-library/erm-blog/climate-change-risk-emerging-themes-regulators

Meerdere partijen hebben recentelijk guidance en opinies gepubliceerd ten aanzien van klimaatrisico. In dit artikel wordt een korte samenvatting gegeven van publicaties van de IFoA, CBI, EIOPA, FCA, PRA and FSB. Onderwerpen besproken zijn onder andere de gevolgenvan klimaatrisico geïdentificeerd, rapportagevereiste en recente ontwikkelingen.

 

Titel: Financial Stability Report of the European insurance and pensions sector

Bron: EIOPA

Website: https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-outlines-key-financial-stability-risks-of-the-european-insurance-and-pensions-sector.aspx

EIOPA heeft haar nieuwe Financial Stability Report gepubliceerd. Hierin wordt per sector (verzekeraars, herverzekeraars, pensioenen) een overzicht gegeven van onder andere de huidige marktsituatie en de resultaten van de kwalitatieve en kwantitatieve risk assessment verricht onder meerdere marktpartijen.

 

Titel: Risk and Vulnerabilities in the EU Financial System

Bron: Joint committee of European Supervisory Authorities (ESAs)

Website: https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EU-financial-regulators-highlight-risks-of-a-no-deal-Brexit-and-search-for-yield.aspx

De ESAs onderzoeken periodiek wat de risico’s zijn in het EU financiële systeem en wat mogelijke aanbevelingen zijn voor toezichthouders om deze risico’s te beheersen. In het huidige rapport worden de volgende risico’s benoemd: (1) Brexit, (2) de lage rente en de zoektocht naar rendement, en (3) transitie naar een ESG economie en bijbehorende risico’s.

 

Titel: EIOPA risk dashboard July 2019

Bron: EIOPA

Website: https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EU-financial-regulators-highlight-risks-of-a-no-deal-Brexit-and-search-for-yield.aspx

EIOPA heeft haar risico dashboard geupdated op basis van de meest recente Solvency II cijfers. Macro-economisch en marktrisico’s worden als ‘high’ gecategoriseerd. Dit komt voornamelijk door dalende rentes en lagere beleggingsrendementen waardoor de druk op levensverzekeraars toeneemt. Alle overige risico’s opgenomen in de dashboard blijven in de categorie ‘medium’.

 

Titel: Managing liquidity risk: Industry practices and recommendations for CROs

Bron: CRO forum

Website: https://www.thecroforum.org/2019/09/11/managing-liquidity-risk-industry-practices-and-recommendations-for-cros/

Het CRO forum heeft een white paper gepubliceerd t.a.v. liquiditeitsrisico. In het paper wordt o.a. kort ingegaan op wat de oorzaken zijn voor liquiditeitsrisico bij (her)verzekeraars en hoe het risico in de markt wordt gemeten en gemonitord. Daarnaast beval het white paper aanbevelingen voor CROs over hoe om te gaan met liquiditeitsrisico.

 

Disclaimer: Om de nieuwsbrief op te stellen heeft de Commissie ERM richtlijnen opgesteld om te bepalen (1) welke bronnen relevant zijn en (2) welke artikelen voldoende raakvlak hebben met het onderwerp ERM en ook van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de actuarieel professional. Het bovenstaande overzicht kan daarom niet per definitie als compleet worden verondersteld en is onder voorbehoud.