Hoe Agile een actuaris is – door drs. Fleur Rieter AAG

 

Net als ik volgt ook u dagelijks het financiële nieuws in binnen- en buitenland. Thema’s als de lage rente, Brexit, vergrijzing, technologische ontwikkelingen, maar ook  duurzaamheid en veranderingen op de arbeidsmarkt keren regelmatig terug. Deze thema’s noodzaken de financiële sector, die door consolidaties, wet- en regelgeving en veranderende klantbehoeftes toch al in beweging is, tot kleine en grotere transities.

 

Als gevolg hiervan is op organisatieniveau veel aandacht om de executiekracht te verhogen, bijvoorbeeld door Agile/Scrum als werkwijze toe te passen. Doel is een snellere reactietijd naar de markt te hebben en betere financiële resultaten te behalen. Met Lean als aanvulling op het Agile gedachtengoed staat het resultaat waarmee je waarde creëert voor klanten voorop. Beide stimuleren een mindset van continu verbeteren en de mensen die het doen zijn belangrijker dan de processen.

 

Actueel of gesneden koek? Ik denk vaak het eerste, soms het laatste. Recent volgde ik – actuaris met 25 jaar werkervaring - twee verdiepende workshops SAFE (Scaled Agile Framework), woonde een presentatie bij over de Agile Controller en discussieerde over hoe je riskmanagement en compliance toepast in een Agile organisatie. Actueel dus. Ook in de actuariële wereld is toenemende belangstelling, zie bijvoorbeeld De Actuaris1. En verschijnen er vacatures met de titel ‘Actuarieel product owner’. Ik heb tot op heden nog geen PE-bijeenkomst op dit gebied ontdekt, maar ongetwijfeld zit die ook ergens in de pijplijn. Mijn stelling is dus dat actuarissen met deze stroom meegaan.

 

Zijn daarmee de doelen bereikt? Zeker niet. Voor duurzame verankering van transities is een structurele verandering in gedrag nodig. Die begint bij een goede verhaallijn over het ‘waarom’ van de transitie, aangevuld met zichtbare successen, rolmodellen en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. En elke verandering heeft te maken met weerstanden en emoties. U kent ongetwijfeld de verandercurve van Kübler Ross.

 

Persoonlijk geloof ik in de impact van kleine stapjes. Over langere periodes tellen die op tot grotere vooruitgang. Dat geldt ook als het gaat om persoonlijke ontwikkeling. Een keer een andere aanpak proberen is leuk en leerzaam. En een reset in de vorm van een nieuwe baan leidt tot frisse energie, creativiteit en nieuwe inzichten, zo heb ik zelf onlangs ook mogen ervaren. Is er niet een gezegde “verandering van spijs doet eten”? Wendbaarheid is een goede basis om antwoorden te vinden op de thema’s in deze blog. En dat geldt niet alleen voor actuarissen.

 

1. Zie het artikel van E. Otten, M. Struijk en M. Honingh in De Actuaris van juni 2019.

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.