Pensioendemagogie! – door drs. Jan-Huug Lobregt AAG

 

Afgelopen maandag (16/12) vroeg Jeroen Pauw aan Henk Krol van de 50-plus partij wat volgens hem de oplossing is voor de stikstofcrisis. Henk Krol antwoorde daarop dat de rekenrente voor de pensioenen dan omhoog moet naar tenminste 2%. Helaas speelde mijn beperkte intelligentie op en was ik de portee van het gesprek volledig kwijt. Gelukkig legde Henk het ons even uit. Als de rekenrente omhooggaat, dan hoeven de pensioenen niet gekort te worden en dan kan hij instemmen met het stikstofakkoord van het kabinet.

 

Het bovenstaande is, denk ik, exact de reden dat het volk geen vertrouwen meer heeft in de politiek. De wereld staat in brand en de politiek bestrijdt de crises met demagogie en gekonkel.

 

Toen moest ik terugdenken aan de cabaretvoorstelling “Hete Vrede”, van Claudia de Breij. Daarin vertelt zij dat haar kleinzoon vraagt wat zij deed tijdens de aanval op het WTC in New York op 9/11. Zij antwoordt dan dat zij vooral veel televisiekeken. “En toen de impact van de ramp duidelijker werd, wat deden jullie toen?” “Toen keken wij nog meer televisie.”

 

Voor mijzelf heb ik dat vertaald naar mijn dochter die in 2040 aan mij vraagt, als ik haar om geld kom vragen: “Maar papa, jij was toch actuaris? Jij wist toen toch dat de pensioenen en de zorg onbetaalbaar zouden worden? Wat deden jullie toen?” “Nou meisje, wij luisterden naar het demagogische geleuter van Henk Krol en dachten door de rekenrente te verhogen alles op te kunnen lossen!”

 

Als actuariële beroepsgroep hebben wij alle competenties in huis om het inhoudelijke geluid te laten horen. Wij werken met risicomodellen, data- en scenario-analyses. Excellente vaardigheden dus om trends en ontwikkelingen te duiden. Daarnaast hebben wij voldoende AG-leden op belangrijke posities in de maatschappij en zelfs ingangen bij de media. Dus laten wij de handschoen van Claudia oppakken en de demagogie bestrijden met inhoud!

 

Ik wens u fijne kerstdagen en veel goeds voor 2020!

 

Deze blog is op persoonlijke titel geschreven.