Reactie op internetconsultatie Wet Toekomst Pensioenen

Publicatiedatum: 12 februari 2021

 

Op 16 december 2020 publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de internetconsultatie over het conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het bredere Pensioenakkoord en beschrijft de nieuwe regels voor het pensioen dat werknemer en werkgever samen opbouwen. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) levert graag een bijdrage aan dit uiterst relevante maatschappelijke thema en geeft in deze notitie een reactie op de internetconsultatie. In de eerste plaats op een aantal technische aspecten in relatie tot de onderdelen:

 

  • Kostendekkende premie
  • Minimaal Vereist Eigen Vermogen (MVEV)
  • Voorzetting FTK (Vereist Eigen Vermogen (VEV), toeslaggrens en hersteltermijn)
  • Transitie-FTK

 

Aansluitend wordt ingegaan op de term projectierendement, het nabestaandenpensioen en risicodekkingen.