Persoonlijke Ontwikkeling (PO)

Het herziene PE-reglement 2022-2024 is op dinsdag 7 december 2021 goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Belangrijkste wijziging is de introductie van een alternatief model voor Permanente Educatie naast het huidige model: het PO-model, waarbij PO staat voor Persoonlijke Ontwikkeling. Bij dit model staat het leerresultaat centraal en maak je als actuarieel professional ieder jaar een PO-plan en een zelfevaluatie. Daarnaast is in het herziene PE-reglement opgenomen dat het bestuur jaarlijks verplichte onderwerpen of thema’s kan vaststellen voor Permanente Educatie.

 

Deze pagina informeert je over het nieuwe PO-model. Het herziene PE-reglement en de toelichting daarop staan op deze website

 

Aanmelden voor het PO-model

Als je na het lezen van alle informatie je wilt aanmelden voor het PO-model, stuur dan uiterlijk 31 maart 2023 een e-mail naar Inge Duenk met vermelding van je naam en je lidmaatschapsnummer. 

 

     

 

Het PO-model

 

 

 

Handleiding PO-model

 

 

Nieuws

 
           

 

Veelgestelde vragen

 

 

Reacties

 

 

Verplicht thema