Commissie Duurzaamheid

Doel en taakstelling

Het aandachtsgebied van de Commissie Duurzaamheid bestaat uit alle duurzaamheidsaspecten die het actuariële werkveld raken.

 

Omdat duurzaamheidsvraagstukken en -verplichtingen in toenemende mate het actuariële werkveld raken, stelt de commissie zich tot doel het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en AG-leden hierbij te adviseren en te ondersteunen door:

 

  • het vervullen van een ondersteuning- en adviesfunctie bij beleids- en uitvoeringsvraagstukken waar het duurzaamheid in het actuariaat betreft, zowel binnen de vereniging als daarbuiten;
  • het proactief signaleren en monitoren van duurzaamheidsontwikkelingen en -trends en, indien relevant, hierop vervolgacties coördineren;
  • het (laten) organiseren van relevante bijeenkomsten;
  • het (laten) opstellen van concrete deliverables (bijvoorbeeld: leidraad, Best Practices) om hiermee de beroepsgroep te faciliteren;
  • het AG een gesprekspartner te laten zijn in duurzaamheidsdiscussies.

 

Samenstelling

Drs. F.J.M. Gosselink RC (Frank), voorzitter 
Drs. M.C. van Delft AAG (Marcel)

L. Erasmus MSc AAG (Loudina)
Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné) 
Drs. T.G. Kloek MBA (Gijs) 
Drs. N. Vermeijden (Niels) 

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: Loudina Erasmus MSc AAG