Reactie op internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen

Publicatiedatum: 29 april 2022

 

Op 2 april 2022 publiceerde het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de internetconsultatie over het ‘Besluit toekomst pensioenen’. Dit Besluit stelt o.a. regels met betrekking tot het wettelijk kader voor pensioenovereenkomsten, de waarborgen voor een evenwichtige transitie, informatievoorschriften, geschillenbeslechting en het fiscaal kader voor pensioenovereenkomsten. Deze internetconsultatie heeft betrekking op het bredere Pensioenakkoord. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) levert graag een bijdrage aan dit uiterst relevante maatschappelijke thema en geeft in deze notitie een reactie op de internetconsultatie.


Het AG gaat in op de volgende 5 onderwerpen:

 

  1. onderbouwing voor solidariteit in artikel 1.c Beschermingsrendement, 1.d Opheffing leenrestrictie en 1.g Solidariteitsreserve en risicodelingsreserve
  2. stapeling en samenhang reserves en verschillende voorzieningen
  3. vrijstelling- en Boetebesluit Bpf 2000, bijlagen ten aanzien van Performance toets, Rekenregels verzekeringstechnisch nadeel en Actuariële en financiële gelijkwaardigheid
  4. artikel 46 Implementatieplan, over datakwaliteit
  5. (on)mogelijkheden invaren van bestaand DC-kapitaal