Prognosetafel AG2022

Publicatiedatum: 13 september 2022

 

Het volgen van de ontwikkeling van sterfte in Nederland en het prognosticeren hiervan, is sinds jaar en dag een belangrijke taak van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG). Dit komt tot uiting in de lange reeks van periode- en prognosetafels die het AG sinds 2010 tweejaarlijks publiceert. Met het huidige stochastische model dat we gebruiken sinds AG2014 kan, naast de sterfteprognose, ook de onzekerheid daarin worden weergegeven. In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan en is het model verder verbeterd, waardoor een robuuster model is ontstaan.

 

Met de publicatie van de Prognosetafel AG2022 presenteert het AG een inschatting van de verwachte ontwikkeling van de overlevingskansen en de levensverwachting in Nederland. Het resultaat is een prognose van de sterftekansen per leeftijd per toekomstig jaar voor mannen en vrouwen. De Prognosetafel AG2022 vervangt de Prognosetafel AG2020.