Brief vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Publicatiedatum: 19 december 2022

 

In een brief aan de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pleit het Koninklijk Actuarieel Genootschap, naar aanleiding van ‘amendement 137 t.v.v. nr. 46’ van het Tweede Kamerlid mr. H.M. Palland (CDA), ervoor dat een collectieve uitkeringsfase zoals mogelijk in het flexibele contract, ook moet worden toegepast in het solidaire contract. In beide contracten zijn dan gelijke aanpassingen van de uitkeringen te realiseren.