Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten.

 

De oprichting

Het ontstaan van het huidige AG is terug te voeren tot 7 november 1888, toen ‘De Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen van Levensverzekering’ werd opgericht. Het initiatief kwam van M.G. Snoer, wiskundig adviseur van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. Hij was toen al lid van het zogenaamde Wiskundig Genootschap, evenals de andere zeven oprichters van de Vereeniging, die eveneens wiskundig adviseurs waren – de toenmalige betiteling van wat tegenwoordig actuaris is. De enige andere vorm van vereniging op het vakgebied in die tijd was een vereniging van levensverzekeraars, waar de directeuren van levensverzekeringen lid van waren. Vijf jaar na haar oprichting, op 22 december 1893, kreeg de Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen van Levensverzekering de Koninklijke goedkeuring.

 

Soorten leden

Het huidige AG is tot 2011 de vereniging van actuarissen AG geweest; vanaf 2011 zijn ook de actuarieel analisten full members. Daarnaast kent het AG geaffilieerden: buitengewone leden die door studie of anderszins belangstelling hebben voor de actuariële wetenschap of praktijk. Zie ook Lid worden.

 

Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Het AG is bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) geregistreerd als (zelfstandig) kwalificerende beroepsorganisatie. Leden AG hebben daarmee de mogelijkheid – indien tevens aan een aantal aanvullende eisen wordt voldaan – zich als deskundige bij het LRGD te laten registreren.

 

Koninklijk Predikaat

Vrijdag 24 mei 2013 overhandigde Jan Franssen, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, tijdens een door het AG georganiseerd, internationaal jubileumcongres, de oorkonde Predikaat Koninklijk aan toenmalig voorzitter drs. Rajish Sagoenie AAG. Tot en met 2038 mag het AG zich Koninklijk blijven noemen, waarna een verzoek voor verlenging kan worden ingediend.