Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals.

 

Soorten leden

Het huidige AG is tot 2011 de vereniging van actuarissen AG geweest; vanaf 2011 zijn ook de actuarieel analisten full members. Daarnaast kent het AG geaffilieerden: buitengewone leden die door studie of anderszins belangstelling hebben voor de actuariële wetenschap of praktijk. Zie ook Lid worden.

 

Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Het AG is bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) geregistreerd als (zelfstandig) kwalificerende beroepsorganisatie. Leden AG hebben daarmee de mogelijkheid – indien tevens aan een aantal aanvullende eisen wordt voldaan – zich als deskundige bij het LRGD te laten registreren.

 

Koninklijk Predikaat

Vrijdag 24 mei 2013 overhandigde Jan Franssen, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de oorkonde Predikaat Koninklijk aan toenmalig voorzitter drs. Rajish Sagoenie AAG.