Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging voor actuariële professionals.

 

Het ontstaan van het AG is terug te voeren tot november 1888 toen negen wiskundigen in Amsterdam bijeenkwamen met als doel de oprichting van ‘De Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen van Levensverzekering’.

 

De ontwikkeling van het beroep van actuaris was destijds één van de belangrijke doelen en dat is het tot op de dag van vandaag nog steeds. Maatschappelijke, financieel-economische, technologische, innovatieve en politieke ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op en hebben invloed op de rol, de keuzes en de diensten die actuariële professionals vervullen en bieden.

 

Actuariële professionals (actuarissen en actuarieel analisten) kwantificeren, analyseren en verduidelijken complexe financiële, bedrijfseconomische en maatschappelijke vraagstukken, zoals gezondheid, zorg en klimaat, en ontwikkelen voor deze vraagstukken praktische oplossingen en adviseren over mogelijke oplossingsscenario’s.

 

Soorten leden

Het huidige AG is tot 2011 de vereniging van actuarissen AG geweest; vanaf 2011 zijn ook de actuarieel analisten full members. Daarnaast kent het AG geaffilieerden: buitengewone leden die door studie of anderszins belangstelling hebben voor de actuariële wetenschap of praktijk. Zie ook Lid worden.

 

Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Het AG is bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) geregistreerd als (zelfstandig) kwalificerende beroepsorganisatie. Leden AG hebben daarmee de mogelijkheid – indien tevens aan een aantal aanvullende eisen wordt voldaan – zich als deskundige bij het LRGD te laten registreren.

 

Koninklijk Predikaat

Vrijdag 24 mei 2013 overhandigde Jan Franssen, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, de oorkonde Predikaat Koninklijk aan toenmalig voorzitter drs. Rajish Sagoenie AAG.