Over het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG)

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen en actuarieel analisten.

 

De oprichting

Het ontstaan van het huidige AG is terug te voeren tot 7 november 1888, toen ‘De Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen van Levensverzekering’ werd opgericht. Het initiatief kwam van M.G. Snoer, wiskundig adviseur van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. Hij was toen al lid van het zogenaamde Wiskundig Genootschap, evenals de andere zeven oprichters van de Vereeniging, die eveneens wiskundig adviseurs waren – de toenmalige betiteling van wat tegenwoordig actuaris is. De enige andere vorm van vereniging op het vakgebied in die tijd was een vereniging van levensverzekeraars, waar de directeuren van levensverzekeringen lid van waren. Vijf jaar na haar oprichting, op 22 december 1893, kreeg de Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen van Levensverzekering de Koninklijke goedkeuring.

 

Tijdschrift

Een belangrijk motief voor de oprichting van de Vereeniging was de oprichting, dan wel voortzetting, van een tijdschrift. Al in 1886 had David Samot het ‘Archief voor Politieke en Sociale Rekenkunde en de Verzekeringswetenschap’ opgezet, maar door zijn dood in 1888 verdween ook het tijdschrift. De behoefte aan een tijdschrift met daarin artikelen en beschouwingen van het vakgebied was echter wel degelijk levend. Op 17 mei 1893 werd daarom besloten tot oprichting van het ‘Archief voor de Verzekeringswetenschap en Aanverwante Vakken’ – in feite de voorloper van het huidige vakblad De Actuaris. Het tijdschrift verscheen daarna met grote regelmaat tweemaal per jaar, behalve enkele malen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

 

Soorten leden

In 1919 werd het toelatingsbeleid van de Vereeniging van Wiskundige Adviseurs veranderd. Tot dan toe konden mensen met de juiste titel, maar zonder voldoende wiskundige kennis, lid worden. Bevoegde wiskundigen zonder de titel ‘wiskundig adviseur’ konden echter geen lid worden. De statuten werden toen zodanig aangepast dat iedereen die de wetenschap van verzekeren in het algemeen beoefende, lid kon worden. Hierdoor wijzigde de naam van de vereniging tevens in Vereeniging voor Verzekeringswetenschap.

 

Het huidige AG is tot 2011 de vereniging van actuarissen AG geweest; vanaf 2011 zijn ook de actuarieel analisten full members. Daarnaast kent het AG geaffilieerden: buitengewone leden die door studie of anderszins belangstelling hebben voor de actuariële wetenschap of praktijk.

 

Koninklijk Predikaat

Vrijdag 24 mei 2013 overhandigde Jan Franssen, Commissaris van de Koning van Zuid-Holland, tijdens een door het AG georganiseerd, internationaal jubileumcongres, de oorkonde Predikaat Koninklijk aan toenmalig voorzitter drs. Rajish Sagoenie AAG. Tot en met 2038 mag het AG zich Koninklijk blijven noemen, waarna een verzoek voor verlenging kan worden ingediend.