Commissie Enterprise Risk Management

Doel en taakstelling

Het aandachtsgebied van de Commissie Enterprise Risk Management (ERM) bestaat uit alle aspecten van ERM, zowel binnen het actuariële werkveld als bij aanpalende werkgebieden en sectoren.

 

De commissie stelt zich tot doel het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) te ondersteunen op het brede terrein van risk management via onder meer het opstellen en bewaken van de visie van het AG op ERM, het opstellen van standaarden en leidraden. Daarnaast adviseert zij de Commissie Onderwijs van het AG met betrekking tot het verankeren van ERM binnen het actuariële onderwijs. Dit moet intern en extern bijdragen aan het verhogen van de erkenning die de actuariële beroepsgroep heeft op dit terrein.

 

Samenstelling

R.H.A. van Beers MSc AAG (Rik), voorzitter

Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), secretaris
Drs. T. Lanser AAG FRM (Theo)
Drs. J.A. Oost AAG RBA (John)

L. de Rijke MSc
J.J.B. Zeijen MSc AAG (Jan-Willem)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Edwin Roebersen AAG CFA FRM

 

Internationaal

Linking pin: drs. J.A. Oost AAG RBA (John)

Publicaties