Kring Schade

Kring Schade is een kenniskring voor eenieder die graag meedenkt over de inhoudelijke ontwikkeling van het schadeactuariaat. Binnen de kring worden tijdens bijeenkomsten wetenschappelijk onderzoek en veranderende toepassingen van theorie in de praktijk gepresenteerd en bediscussieerd. Daarnaast is de kring een gemotiveerde sparring partner voor het Actuarieel Instituut (AI) bij het samenstellen van het aanbod van PE-bijeenkomsten.

 

Van oudsher heeft Kring Schade nauwe contacten met de internationale ASTIN-sectie van de International Actuarial Association (IAA/AAI).

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. P.R. Dannenburg AAG (Patrick), voorzitter

A.T.H. Gabriël (Arno)

Drs. L.B. Thiers AAG (Leonie)

Drs. S. Tolk AAG (Sander)

Drs. M. Zwijnenburg AAG (Michiel)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 95

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Schade? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.

 

Activiteiten

Themadag Data en meer (30 maart 2017)

De hoeveelheid data die we dagelijks verwerken neemt alleen maar toe en daarmee ook de inspanning om van deze data bruikbare informatie te maken. In dat licht staan bijvoorbeeld de invloed van klimaatverandering of telematics meer en meer op de agenda van

(schade-)verzekeraars.

 

Genoeg aanleiding om dit onderwerp centraal te stellen tijdens de themadag van Kring Schade in Wageningen. Meteoroloog Reinier van den Berg gaf inzicht in het dataproces rondom het maken van weersverwachtingen. Ook klimaatverandering is vanuit de historische data aantoonbaar. De aanpak en modellen die daar aan ten grondslag liggen, hebben verrassend veel overlap met de belevingswereld van de actuaris!

 

     

 

Tijdens parallelsessies werd vervolgens dieper ingegaan op verschillende data-aspecten:

 

  • Financial crime speelt een steeds belangrijkere rol, in het bijzonder wordt het thema Cybercrime steeds betekenisvoller.
  • Telematics factoren zijn een veelbelovende aanvulling op de standaard tariefstructuur van autoverzekeringen.
  • (Re-) Insurtech creëert betere oplossingen en nieuwe bedrijfsmodellen voor de Schadeverzekeraars.
  • Grip op data (greenpaper) geeft onder andere zicht op de solidariteitsmonitor: hoe ontwikkelt zich de bandbreedte tussen de laagste en hoogste premies, evenals de dekking.
  • Privacy zorgt voor beperkingen, maar er is veel mogelijk zolang er een goede (juridische) grondslag voor is.

 

Op deze warmste 30 maart sinds de start van de meting opende MeteoGroup haar deuren voor een rondleiding, waarbij de daadwerkelijke totstandkoming van weersverwachtingen, de klanten die zij bedienen en de kunst van het radio en televisiewerk werden getoond.

 

Bijeenkomst Update IFRS 4 fase 2 (27 september 2016)

Dinsdag 27 september 2016 vond de gezamenlijke bijeenkomst van Kring Schade & Kring Zorg plaats met als thema Update IFRS 4 fase 2 (IFRS17). Drs. Patrick Dannenburg AAG, voorzitter Kring Schade, opende de bijeenkomst en introduceerde de sprekers, drs. Sander Tolk AAG en drs. Ernst Visser AAG, van de AG-werkgroep IFRS17.

 

     

 

Het eerste onderwerp van de presentatie was een recap van IFRS 17. De werkgroep vanuit het AG werd voorgesteld, waarna een toelichting op de scope, doelstelling en tijdslijnen van IFRS17 volgde. Vervolgens werd er uitgebreid gesproken over de measurement approach: Building Block Approach vs. Premium Allocation Approach. Ook was er aandacht voor specifieke aandachtspunten voor zowel schade- als zorgverzekeringen en werd de vergelijking met Solvency II gemaakt.