Kring Schade

Kring Schade is een kenniskring voor professionals werkzaam of geïnteresseerd in de inhoudelijke ontwikkeling van het schadeactuariaat. Tijdens bijeenkomsten worden wetenschappelijk onderzoek en veranderende toepassingen van theorie in de praktijk gepresenteerd en bediscussieerd.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

Drs. S. Tolk AAG (Sander), voorzitter

Y.P. Arnoldus AAG MSc (Yoeri)

A.T.H. Gabriël (Arno)

Drs. L.B. Thiers AAG (Leonie)

Drs. M. Zwijnenburg AAG (Michiel)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Inkomen (8 oktober 2019)

Dagvoorzitter Patrick Dannenburg opende de bijeenkomst met een korte introductie van het thema Inkomen, waarbij de totstandkoming van het nieuwe WGA kansenstelsel en de impact daarvan centraal stonden. De WGA heeft de afgelopen jaren binnen het (actuariële) werkveld tot veel praktische en inhoudelijke discussies geleid, waarbij het juist kunnen inschatten van het risico in het complexe publieke en private speelveld centraal stond.

 

Totstandkoming nieuwe WGA kansenstelsel
Isolde Springveld en Dan Raber gaven vanuit de AG-werkgroep WGA-ERD een toelichting op het nieuwe WGA Eigenrisicodrager kansenstelsel, dat eerder dit jaar door het Verbond van Verzekeraars is vastgesteld. De opdracht aan de werkgroep was om zo goed mogelijk inzicht te geven in de WIA realisaties over het verleden met modellen en statistieken en een toelichting. De opdracht was niet om verwachtingen voor de toekomst te maken, dan wel een tarief op te leveren.
 
Tevens werd, naast een introductie in de WIA, toegelicht waarom een dergelijk kansenstelsel nodig is en wat er bij komt kijken. Het kansenstelsel is gebaseerd op een bijna klassieke Markov-keten, met instroom en overgangskansen, gebaseerd op waarnemingen vanuit het UWV (beschikbaar via het CVS). Er werd ingegaan op de aanpak en de uitdagingen die bij de totstandkoming een rol hebben gespeeld, alsook welke (modelmatige) keuzes daarbij nodig waren.
 

Impact van het nieuwe WGA kansenstelsel

Job van Wassenberg vertelde over de ontwikkelingen binnen de WIA en gaf een toelichting op wat het nieuwe WGA kansenstelsel betekent voor de markt. Het begon met een uitdagende WIA-quiz en vervolgens een blik op de ontwikkeling van de instroomcijfers van WW-ers, vaste werknemers en flexwerkers. Daarna kwam de ontwikkeling van het kansenstelsel in meer detail aan bod, waarbij inzicht werd gegeven in de praktische kant en de observaties hoe verzekeraars er mee omgaan.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 95

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Schade? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.

 

Publicaties

Download de publicatie 50 jaar ASTIN

 

Download de publicatie 25 jaar ASTIN