Kring Schade

Kring Schade is een kenniskring voor professionals werkzaam of geïnteresseerd in de inhoudelijke ontwikkeling van het schadeactuariaat. Tijdens bijeenkomsten worden wetenschappelijk onderzoek en veranderende toepassingen van theorie in de praktijk gepresenteerd en bediscussieerd.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

Drs. P.R. Dannenburg AAG (Patrick), voorzitter

A.T.H. Gabriël (Arno)

Drs. L.B. Thiers AAG (Leonie)

Drs. S. Tolk AAG (Sander)

Drs. M. Zwijnenburg AAG (Michiel)

 

Activiteiten

Themadag Automotive (28 maart 2019)

Nederland telt op dit moment maar liefst 8,5 miljoen personenauto’s en dat aantal neemt ieder jaar altijd met een vast en voorspelbare 2% toe. Tegelijkertijd zijn er grote technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de wijze waarop wij onze heilige koe inzetten voor onze mobiliteitsbehoefte. Om inzicht te krijgen in deze ontwikkelingen en de invloed daarvan op de verzekeringsbehoefte van rijdend Nederland organiseerde Kring Schade op 28 maart 2019 een themadag volledig gewijd aan het onderwerp ‘Automotive’. De bijeenkomst vond plaats in het Louwmanmuseum in Den Haag. Deze imposante locatie, die meer dan een eeuw autohistorie herbergt, vormde het inspirerende decor waar de aanwezigen werden betrokken in de huidige en komende uitdagingen voor verzekeraars van motorrijtuigen.

 

René Herrewijnen (ANWB) en Evert-Jeen van der Meer (Aon Automotive)vertelden over actuele trends, zoals het economisch eigendom van de auto dat steeds minder vaak ligt bij de bestuurder, de opkomst van deelplatforms en de ruimere toegankelijkheid van alternatieve vormen van vervoer, de impact van technologische ontwikkelingen als geavanceerde bestuurdersondersteuning en (semi-) autonoom rijden op verkeersveiligheid en het aantal ongevallen.

 

Tijdens drie parallelsessies werd meer diepgang gezocht op specifieke onderwerpen. Anita Reinders en Martijn Smidt (Unigarant) deelden de ervaringen met de ‘veilig rijden verzekering’, waarbij de premie afhankelijk is van het door middel van telematica opgetekende rijgedrag in de voorafgaande periode. Myrthe Soer (DNB) schetste hoe de toezichthouder sectorbreed de situatie op de WAM-markt bekijkt en welke risico’s daarbij op middellange termijn worden onderkend.

 

 

 

Arjan Zaal (Allianz) lichtte het nieuwe verzekeringsproduct CareShare, dat per rit online kan worden afgesloten bij het uitlenen van je auto, nader toe. Ron Vermeulen en Han Stoffels (Brightmaven) zetten vanuit hun jonge bedrijf Artificial Intelligence in om gestolen auto’s terug te vinden en demonstreerden op welke wijze hiermee in de praktijk verzekeraars succesvol worden ondersteund bij de beheersing van de schadelast. Pieter Bultena (PwC) vertelde over reserveringsmethoden voor letselschadedossiers. En Marly de Blaey (Verbond van Verzekeraars) schetste de toekomstige ontwikkeling van de zelfrijdende auto en de impact daarvan op het ontwerp van autoverzekeringsproducten.

 

Naast de parallelsessies was er ook gelegenheid voor een korte rondleiding door het museum met een gids. Samenvattend was het een themadag met een breed scala aan actuele onderwerpen en goede en boeiende sprekers.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 95

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Schade? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.

 

Publicaties

Download de publicatie 50 jaar ASTIN

 

Download de publicatie 25 jaar ASTIN