Kring Leven

Kring Leven brengt actuarieel professionals samen die op het gebied van Leven werkzaam zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

ir. P. van Ommeren AAG CERA (Peter), voorzitter

M.H. de Boer (Maayke)

C.C. Slagmolen MSc AAG FRM (Cornelis)

M.J. van der Veen MSc AAG (Selmar)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Kring Leven Solvency II Review 2020 (10 september 2019)

Solvency II: vanaf 1 januari 2016 wordt deze wetgeving toegepast voor alle Europese verzekeraars. Nu bijna 4 jaar na de invoerdatum heeft de Europese Commissie EIOPA gevraagd om een review uit te voeren en worden de eerste “voorzichtige” verandervoorstellen geopperd.


Review 2018

Jasper Hoogenstraaten (Triple A) vertelde over Review 2018. Binnen dit voorstel is de belangrijkste ontwikkeling dat garanties afgegeven door overheid gerelateerde instanties worden erkend. Dit heeft met name effect op de kapitaalseis voor NHG-hypotheken. Andere veranderingen zijn er vooral op gericht om ogenschijnlijk de Europese verzekeraars een incentive te geven om binnen de EU te investeren in bepaalde beleggingscategorieën zoals Europese aandelen. Echter, de condities zijn zo streng en administratief lastig in te vullen dat het de vraag is in welke mate verzekeraars kunnen profiteren van deze incentives.


Review 2020

Het maken en ontwikkelen van wetgeving is een complex proces. Mathieu Filippo (Achmea) heeft ons een inkijkje gegeven in zijn wereld. Dit levert verrassende inzichten op, bijvoorbeeld dat Review 2020 pas op z’n vroegst wetgeving zal worden in 2023 (in tegenstelling tot de naam). Ook is de scope van Review 2020 zeer breed: van latst liquid point tot VA/ MA maar ook disclosures, sustainability en recovery/resolutie worden geraakt. Met name de voorstellen ten aanzien van de aanpassing in de VA kwamen in meer detail langs. Over de Review 2020 of toch Solvency III gaan we de komende periode meer horen!

 

Bestuurders perspectief

Wat moet een bestuurder met de wereld van Solvency II? Gabe Langhout (Vivat) heeft een overzicht gegeven van de belangrijkste metrieken waar zijn bestuurder op stuurt. Als bestuurder worden belangen van klanten, aandeelhouders, werknemers en andere stakeholders afgewogen. Iedere stuurmetriek heeft z’n voor-en nadelen. Een van de uitgangspunten van Solvency II, het marktwaardeprincipe, biedt veel inzicht maar kent ook veel volatiliteit. Zo kan het zo maar voorkomen dat een verzekeraar in een half jaar een forse daling in  solvabiliteit rapporteert, terwijl andere metrieken een ander beeld laten zien.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 120

Contact bureau AG: Esther Oostveen (030-6866192)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Leven? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.