Kring Leven

Kring Leven brengt actuarissen samen die op het gebied van Leven werkzaam zijn. De kring organiseert bijeenkomsten waarin actuele ontwikkeling op het gebied van levensverzekeringen worden gepresenteerd met het doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. N.P.J. Hilhorst AAG (Norbert), voorzitter

Drs. E. Roebersen AAG CFA FRM (Edwin)

Drs. C.C.J. Bastiaansen AAG (John)

Drs. J.E. Born AAG (Jurjen)

J.J. Verbaan AAG CERA (Joke)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Consolidatie (14 juni 2017)

Wat hebben het toezicht op 1100 financiële instellingen, 75 vooruitstrevende vacatures voor actuarissen en een quote van Pippi Langkous met elkaar gemeen? Al deze onderwerpen passeerden de revu tijdens de bijeenkomst van Kring Leven op 14 juni 2017. Onder leiding van de dagvoorzitter Parcifal van Overbeek (directeur Leven Achema) werd stikgetsaan bij de dynamische omgeving die ontstaat door de consolidatie binnen de levensverzekeringsmarkt. Tijdens de bijeenkomst werd dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken, van groot naar klein:

 

  • het belang van de klant en consumenten: wat betekent een krimpende markt nou voor de keuze voor de klant? Joost Geerts, werkzaam bij de AFM, en senior toezichthouder op 1100 financiële instellingen nam de kring mee vanuit de waan van de dag naar Max. Max is de consument zoals wij dat allemaal zijn. Slechts in bepaalde mate in staat om rationele keuzes te maken en door middel van slimme technieken makkelijk te beïnvloeden. Hij daagde aan het eind van zijn presentatie het publiek uit met de stelling dat actuarissen te ver van de klant staan.
  • Vervolgens had de Kring de primeur om de Reinier Roossen, de aanjager van de prijs voor actuaris van het jaar en eigenaar van FTE Group, te ontvangen als tweede gastspreker. Hij schetste het beeld dat de functie van de traditionele actuaris al voor 89%* is verdwenen. Echter als actuarissen hebben we wel een streepje voor op andere beroepen in de huidige veranderende wereld. Actuarissen zijn: a) professioneel, b) hebben sterke gedragsregels en dragen daarmee integriteit uit, c) hebben een goede kwantitatieve achtergrond en d) denken veel na over de lange termijn. Daarnaast kregen we als kring een aantal tips mee: durf te wisselen van rol, bouw een netwerk op en wees je bewust van de omgeving waarin je opereert.
  • De laatste spreker van de dag was Carla van Aalderen, zij is HR manager binnen Achmea en heeft de laatste jaren meegewerkt aan een verandertraject om de medewerkers van Achmea toekomstbestendiger te maken. Hierbij hebben ze een speciaal traject opgezet voor de actuarissen binnen Achmea. Achmea heeft de actuaris als ‘het kloppend hart’ gepositioneerd. Dat geeft meteen aan hoe belangrijk wij zijn. Zonder hart geen leven. Maar, er is nog meer winst te behalen. Je persoonlijke kwaliteiten gebruiken om op te treden als business partner. Wat houdt je eigenlijk tegen om impact te hebben? Waarom niet beginnen aan iets compleet nieuws: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”

 

     

 

De middag werd afgesloten met een borrel op het zonovergoten terras van het Van der Valk Breukelen. 

 

*Op basis van een studie naar vacatures op www.actuaris.info waarbij slechts 9 ‘traditionele’ actuarisfuncties ten opzicht van een totaal van 75 vacatures.

 

Bijeenkomst IFRS 4 phase 2 (11 oktober 2016)

Onder een nieuwe naam (IFRS 17 in plaats van IFRS 4 phase 2) organiseerde Kring Leven een borrel over de nieuwste uitdaging voor verzekeraars op verslaggevingsgebied. IFRS17 zal hoogstwaarschijnlijk een revolutie betekenen op meerdere gebieden binnen de organisatie van een verzekeraar, veel meer dan Solvency II dat doet. Administraties, processen, modellen en rapportages zullen wezenlijk gaan veranderen voor beursgenoteerde verzekeraars en verzekeraars die kiezen om IFRS compliant te zijn. De IASB zal in het voorjaar van 2017 de nieuwe standaard bekend maken en daaraan gekoppeld ook het tijdspad waarin compliance moet worden bereikt.

 

Tijdens de borrel werd ingegaan op de huidige stand van zaken binnen IFRS17 en de concrete uitdagingen waarmee een levensverzekeraar te maken gaat krijgen. Eye opener voor menig toehoorder was dat er drie jaar historische gegevens benodigd zijn om bepaalde parameters te bepalen, dat betekent concreet dat al over 2016 of op zijn laatst over 2017 gegevens moeten worden verzameld. Kortom, nog redelijk onbekend terrein.

 

     

 

De discussie ging met name over de manier waarop de organisatie en daarmee samenhangend ook de actuaris moet veranderen. Is de actuaris in staat om ook bij deze uitdaging het voortouw te nemen en zich niet te laten verdringen door andersoortige financiële professionals? Algemene gedachte was dat de actuaris het best is toegerust om alle complexe voorschriften te duiden en te implementeren, zeker als onderdeel van audit support voor de accountants. Echter, een andere algemene gedachte was dat er nog veel moet gebeuren om de actuaris op het niveau te krijgen dat hij of zij een toonaangevende rol kan spelen op dit terrein.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 120

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Leven? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.