Kring Leven

Kring Leven brengt actuarissen samen die op het gebied van Leven werkzaam zijn. De kring organiseert bijeenkomsten waarin actuele ontwikkeling op het gebied van levensverzekeringen worden gepresenteerd met het doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

T.L. van Staten MSc. AAG (Tessa), voorzitter

Drs. C.C.J. Bastiaansen AAG (John)

Drs. N.P.J. Hilhorst AAG (Norbert)

Drs. E. Roebersen AAG CFA FRM (Edwin)

J.J. Verbaan AAG CERA (Joke)

 

Activiteiten

Bijeenkomst KRING LEVEN HELEMAAL ANDERS (6 juni 2018)

Kring Leven deed het dit keer eens helemaal anders. Geen centraal thema, maar drie uitdagende onderwerpen die werden besproken in een round-table setting.


Thema 1: welke ontwikkelingen zien we in de herverzekeringsbranche? André de Vries vertelde over nieuwe oplossingen die vooral voor levensverzekeraars van belang zijn om risico’s beter te beheersen en het vereist kapitaal te verlagen. Een voorbeeld was een “Mass lapse stoploss herverzekering”, een nieuwkomer. Dit product zorgt voor dekking bij massale afkoop, een van de Solvency II scenario’s om kapitaal aan te houden. Maar ook andere oplossingen gaven stof tot nadenken en lieten zien dat herverzekering een belangrijk sturingsmiddel is geworden.


Thema 2: De belastingdienst zegt ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Harm Mulder deed bij het onderwerp LAC DT precies het tegenovergestelde. Hij maakte het wel degelijk leuker, maar makkelijk was zijn materie zeker niet. LAC DT staat tegenwoordig hoog op de agenda bij risk managers en toezichthouders, maar hoe werkt dat dan? Moet je eigenlijk niet bij al je strategische beslissingen rekening houden met je belastingposities? En waarom hebben vooral de Nederlandse levensverzekeraars een “Net DTA - positie? Lastige materie die met eenvoudige voorbeelden inzichtelijk werd gemaakt.


Thema 3: Als repetitief werk alle tijd opsnoept, hoe komt de actuaris dan toe aan het echte denkwerk benodigd voor nieuwste ontwikkelingen (…zoals LAC DT, herverzekeringen, etc.)? Het antwoord kwam in de derde sessie: door Robotics! Martijn Westra heeft liet met filmpjes en een demo de verschillende processen zien die al te robotiseren zijn, zoals SII SCR kalibratie, risk limit monitoring en credit scoring voor de aanvraag van hypotheken. Deze processen zijn gestructureerd, stabiel, gebaseerd op regels en worden vaak toegepast. Kortom: ideale kandidaten om met Robotics te automatiseren.  

 
Zoals gezegd: een hele andere opzet, onderwerpen met een hoog inhoudelijke niveau en een aantal take-away’s. Een zeer geslaagde middag!

 

Bijeenkomst Consolidatie (14 juni 2017)

Wat hebben het toezicht op 1100 financiële instellingen, 75 vooruitstrevende vacatures voor actuarissen en een quote van Pippi Langkous met elkaar gemeen? Al deze onderwerpen passeerden de revu tijdens de bijeenkomst van Kring Leven op 14 juni 2017. Onder leiding van de dagvoorzitter Parcifal van Overbeek (directeur Leven Achema) werd stikgetsaan bij de dynamische omgeving die ontstaat door de consolidatie binnen de levensverzekeringsmarkt. Tijdens de bijeenkomst werd dit onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekeken, van groot naar klein:

 

  • het belang van de klant en consumenten: wat betekent een krimpende markt nou voor de keuze voor de klant? Joost Geerts, werkzaam bij de AFM, en senior toezichthouder op 1100 financiële instellingen nam de kring mee vanuit de waan van de dag naar Max. Max is de consument zoals wij dat allemaal zijn. Slechts in bepaalde mate in staat om rationele keuzes te maken en door middel van slimme technieken makkelijk te beïnvloeden. Hij daagde aan het eind van zijn presentatie het publiek uit met de stelling dat actuarissen te ver van de klant staan.
  • Vervolgens had de Kring de primeur om Reinier Roossen, de aanjager van de prijs voor actuaris van het jaar en eigenaar van FTE Group, te ontvangen als tweede gastspreker. Hij schetste het beeld dat de functie van de traditionele actuaris al voor 89%* is verdwenen. Echter als actuarissen hebben we wel een streepje voor op andere beroepen in de huidige veranderende wereld. Actuarissen zijn: a) professioneel, b) hebben sterke gedragsregels en dragen daarmee integriteit uit, c) hebben een goede kwantitatieve achtergrond en d) denken veel na over de lange termijn. Daarnaast kregen we als kring een aantal tips mee: durf te wisselen van rol, bouw een netwerk op en wees je bewust van de omgeving waarin je opereert.
  • De laatste spreker van de dag was Carla van Aalderen, zij is HR manager binnen Achmea en heeft de laatste jaren meegewerkt aan een verandertraject om de medewerkers van Achmea toekomstbestendiger te maken. Hierbij hebben ze een speciaal traject opgezet voor de actuarissen binnen Achmea. Achmea heeft de actuaris als ‘het kloppend hart’ gepositioneerd. Dat geeft meteen aan hoe belangrijk wij zijn. Zonder hart geen leven. Maar, er is nog meer winst te behalen. Je persoonlijke kwaliteiten gebruiken om op te treden als business partner. Wat houdt je eigenlijk tegen om impact te hebben? Waarom niet beginnen aan iets compleet nieuws: “Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan!”

 

     

 

De middag werd afgesloten met een borrel op het zonovergoten terras van het Van der Valk Breukelen. 

 

*Op basis van een studie naar vacatures op www.actuaris.info waarbij slechts 9 ‘traditionele’ actuarisfuncties ten opzicht van een totaal van 75 vacatures.

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 120

Contact bureau AG: Esther Oostveen (030-6866192)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Leven? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.