Kring Leven

Kring Leven brengt actuarieel professionals samen die op het gebied van Leven werkzaam zijn. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen op het gebied van levensverzekeringen gepresenteerd met als doel ervaringen, kennis en ideeën uit te wisselen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

T.L. van Staten MSc AAG (Tessa), voorzitter

Drs. C.C.J. Bastiaansen AAG (John)

Drs. S.J.C. Houben AAG-FIA, CFA, FRM (Servaas)

Drs. I.M.F. Meier (Inge)

Drs. E. Roebersen AAG CFA FRM (Edwin)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Kring Leven HELEMAAL ANDERS (6 juni 2018)

Kring Leven deed het dit keer eens helemaal anders. Geen centraal thema, maar drie uitdagende onderwerpen die werden besproken in een round-table setting.


Thema 1: welke ontwikkelingen zien we in de herverzekeringsbranche? André de Vries vertelde over nieuwe oplossingen die vooral voor levensverzekeraars van belang zijn om risico’s beter te beheersen en het vereist kapitaal te verlagen. Een voorbeeld was een “Mass lapse stoploss herverzekering”, een nieuwkomer. Dit product zorgt voor dekking bij massale afkoop, een van de Solvency II scenario’s om kapitaal aan te houden. Maar ook andere oplossingen gaven stof tot nadenken en lieten zien dat herverzekering een belangrijk sturingsmiddel is geworden.


Thema 2: De belastingdienst zegt ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’. Harm Mulder deed bij het onderwerp LAC DT precies het tegenovergestelde. Hij maakte het wel degelijk leuker, maar makkelijk was zijn materie zeker niet. LAC DT staat tegenwoordig hoog op de agenda bij risk managers en toezichthouders, maar hoe werkt dat dan? Moet je eigenlijk niet bij al je strategische beslissingen rekening houden met je belastingposities? En waarom hebben vooral de Nederlandse levensverzekeraars een “Net DTA - positie? Lastige materie die met eenvoudige voorbeelden inzichtelijk werd gemaakt.


Thema 3: Als repetitief werk alle tijd opsnoept, hoe komt de actuaris dan toe aan het echte denkwerk benodigd voor nieuwste ontwikkelingen (…zoals LAC DT, herverzekeringen, etc.)? Het antwoord kwam in de derde sessie: door Robotics! Martijn Westra heeft liet met filmpjes en een demo de verschillende processen zien die al te robotiseren zijn, zoals SII SCR kalibratie, risk limit monitoring en credit scoring voor de aanvraag van hypotheken. Deze processen zijn gestructureerd, stabiel, gebaseerd op regels en worden vaak toegepast. Kortom: ideale kandidaten om met Robotics te automatiseren.  

 
Zoals gezegd: een hele andere opzet, onderwerpen met een hoog inhoudelijke niveau en een aantal take-away’s. Een zeer geslaagde middag!

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 120

Contact bureau AG: Esther Oostveen (030-6866192)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Leven? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.