Kring Risk Management

Kring Risk Management richt zich op risicomanagement. Het is een trend dat het actuariële domein zich steeds verder in die richting ontwikkelt. Om deze reden wordt aansluiting gezocht bij professionals uit andere werkvelden om kennis op het gebied van risicomanagement te verbreden. De kring organiseert bijeenkomsten waarbij praktijkvoorbeelden een belangrijke plaats innemen.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA (Corné), voorzitter

P. van Diepen MSc AAG (Pim)

Drs. W. Elshof AAG (Wouter)

Drs. H.C.J. Veerman AAG RBA (Hen)

J.J. Verbaan AAG CERA (Joke)

Drs. E.P. Visser AAG (Ernst)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Hoe riskant is beleggen bij Nederlandse verzekeraars? (18 mei 2016)

Woensdag 18 mei kwamen de leden van de Kring Risk bijeen in De Markies (Woerden) voor een lezing met als onderwerp Hoe riskant is beleggen bij Nederlandse verzekeraars? Nico Inberg (Beurswijzer.nl) ging nader in op het verwachtingsmanagement bij beleggers. Aan de hand van twee praktijkvoorbeelden liet hij zien wat de effecten zijn van een geslaagde en een minder geslaagde communicatie rondom de beursgang bij twee Nederlandse verzekeraars. De resultaten van een verwachtingsmanagementcyclus hebben hun weerslag op de koers van het aandeel, zowel voor als na een beursgang. Beleggers houden niet van verrassingen, zo was Nico’s betoog, dat maakt ze onrustig en kritisch ten opzichte van het aandeel van de betreffende verzekeraar.

 

Daarna sprak Ron Massink (Corporate Manager integrale veiligheid TU Delft). Ron maakte een verschil tussen acuut onvoorspelbare risico’s (aanslagen, koersval) en langlopende onvoorspelbare risico’s (global warming). Hij trok het beleggersperspectief vervolgens naar het niveau van integrale veiligheid en daagde het publiek uit breder te kijken dan de bestaande risico’s. Waarom zou je bij het ontwerp van een gebouw rekening houden met een sprinklerinstallatie wanneer in datzelfde ontwerp iedereen bij brand binnen 1 minuut buiten kan staan? Tevens betoogde hij dat, hoe beter je op de hoogte bent van het risico, hoe meer weloverwogen je risico’s kan nemen. En, hoe voor de hand liggend ook, als organisatie zou je alleen die risico’s moeten nemen die de organisatie in staat stellen haar doelen te bereiken. Uiteraard werd ook deze bijeenkomst afgesloten met een borrel.

 

Bijeenkomst Modelrisico en liquiditeitsrisico (woensdag 10 juni 2015)

Woensdag 10 juni jl. organiseerde Kring Risk Management haar vijfde bijeenkomst met als onderwerpen modelrisico en liquiditeitsrisico. Peter Dekker (NN Group) legde de aanwezigen het thema Modelrisico voor. In zijn presentatie, waarbij theoretische diepgang met copula’s niet werd geschuwd, legde hij uit waarmee je als actuaris te maken krijgt wanneer modelrisico’s worden vastgesteld en geanalyseerd.

 

Laurens Roodbol AAG (Milliman) presenteerde de wereld van liquiditeitsrisico’s in een atypische actuariële omgeving: de wooncorporaties. Hij liet zien dat deze wereld voor actuarissen bijzonder interessant kan zijn, maar een bredere interesse vraagt dan voor het traditionele werkveld.

 

     

 

Tegen de achtergrond van een gecombineerd decor van restaurant Kameryck, een aangename temperatuur van 23 graden en de constatering dat aan de doelstellingen van de Kring Risk was voldaan, namelijk het verkennen van ‘de randen van het actuariële werkveld’, was het een geslaagde bijeenkomst.

 

 

Publicaties

Verslag bijeenkomst Kring Risk Management (Magazine De Actuaris, uitgave 21-1, september 2013)


Day to Day risicomanagement (Magazine De Actuaris, uitgave 21-3, januari 2014)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 100

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van Kring Risk Management? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.