Kring van Gepensioneerde Actuarissen (KvGA)

De Kring van Gepensioneerde Actuarissen (KvGA) is een kring van ge(pre)pensioneerde leden AG en ge(pre)pensioneerde geaffilieerden. Tweemaal per jaar wordt in het Johan de Witt Huis te Utrecht een bijeenkomst georganiseerd waarvoor sprekers worden uitgenodigd die een update geven over actuele ontwikkelingen in het actuariaat. Zo blijven de leden up-to-date terwijl de contacten met oud-collega’s weer kunnen worden aangehaald.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

J.A. de Jongh AAG (Hans), voorzitter

A.M.J. de Bekker AAG (Anton)

A.S. Jansen AAG (Arjaan)

 

Activiteiten

Bijeenkomst De toekomst van de verzekeringsmarkt in Nederland (12 juni 2017)

Op heldere wijze presenteerde Ad Kok aan de hand van de volgende (strategische) indeling de situatie in Nederland. Daarbij gaf hij ook een kijkje in de situatie in de rest van Europa en in de USA. Aan de hand van onderstaande indeling hield Ad een spiegel voor waarin zijn grote zorg voor de situatie bij met name de levensverzekeringsmarkt zichtbaar werd. Lees meer>>

 

Bijeenkomst De ontwikkeling van het zorgstelsel in Nederland, met een kort uitstapje naar een aantal andere landen (21 november 2016)

Maandag 21 november 2016 kwam De Kring van Gepensioneerde Actuarissen bij elkaar voor haar halfjaarlijkse bijeenkomst. Het onderwerp was ‘De ontwikkeling van het zorgstelsel in Nederland, met een kort uitstapje naar een aantal andere landen’. De presentatie werd gehouden door Enne Osinga AAG. In aansluiting op deze presentatie gaf Wouter de Boer AAG een toelichting bij de dit jaar gepresenteerde prognosetafel AG2016. Lees meer>>

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 65

Contact bureau AG: Esther Oostveen (030-6866192)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Gepensioneerde Actuarissen? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.