Kring van Actuarieel Analisten (KAA)

De Kring van Actuarieel Analisten (KAA) organiseert netwerkbijeenkomsten met onderwerpen die aansluiten bij de specifieke werkzaamheden van de actuarieel analist. Eén keer per jaar wordt een inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een activiteit met een informeel/sociaal karakter.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen.

 

Bestuur

W. de Klerk Actuarieel Analist AG (Willem), voorzitter

N.E. Bakker Actuarieel Analist AG (Niels)

R. Stals Actuarieel Analist AG MSc (Raymond)

C.A. Tuin Actuarieel Analist AG (Caroline)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct, PEPP (28 juni 2018)

Prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Internationaal Pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht, ging tijdens deze bijeenkomst in op de achtergrond en stand van zaken van het PEPP. Hij begon zijn presentatie met een kort historisch overzicht van Europese verdragen vanaf de EGKS in 1951 tot heden het Verdrag van Lissabon in 2009 en benadrukte daarbij herhaaldelijk dat afspraken in Europees verband gelden voor alle burgers van de EU (rechten én plichten).

 

Het PEPP is een (pensioen)product, het is geen nieuwe (pensioen)instelling. Het doel van het PEPP is het vergroten van de keuzemogelijkheden en van de arbeidsmobiliteit. Het vrije verkeer van opgebouwde pensioen tussen de lidstaten stuit namelijk nog al eens op een road-block. De belangrijkste kenmerken van het product zijn individueel lidmaatschap, individueel account, expliciet pensioneringsdoel, gelimiteerde vroegtijdige opname, private uitvoerders (bijvoorbeeld APF, PPI).

 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het een 3e pijler product, met op termijn misschien ook een optie voor de 2e pijler. Belangrijke voordelen zijn dat dit standaardproduct sparen meer overzichtelijk maakt en dat het makkelijker wordt om pensioen binnen de EU te verplaatsen. En misschien is er bij sommige lidstaten de hoop dat het PEPP (een deel van) het financierings-gat bij omslagstelsels gaat oplossen. Binnen de EU is dat “gaatje” zo’n 2.000 miljard.

 

Een zeer interessant en boeiend verhaal, dat de nodige vragen de aanwezigen opriep en met wellicht al op korte termijn de mogelijkheid het PEPP daadwerkelijk te gebruiken.

 

 

Publicaties

Verslag bijeenkomst Kring van Actuarieel Analisten (Magazine De Actuaris, uitgave, 21-1 september 2013)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 175

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Actuarieel Analisten? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.