Kring van Actuarieel Analisten (KAA)

De Kring van Actuarieel Analisten (KAA) organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met onderwerpen die aansluiten bij de specifieke werkzaamheden van de actuarieel analist. Eén keer per jaar wordt een inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een activiteit met een informeel/sociaal karakter.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

W. de Klerk Actuarieel Analist AG (Willem), voorzitter

N.E. Bakker Actuarieel Analist AG (Niels)

R. Stals Actuarieel Analist AG MSc (Raymond)

C.A. Tuin Actuarieel Analist AG (Caroline)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Pan Europees Persoonlijk Pensioenproduct, PEPP (28 juni 2018)

Prof. dr. mr. Hans van Meerten, hoogleraar Internationaal Pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht, ging tijdens deze bijeenkomst in op de achtergrond en stand van zaken van het PEPP. Hij begon zijn presentatie met een kort historisch overzicht van Europese verdragen vanaf de EGKS in 1951 tot heden het Verdrag van Lissabon in 2009 en benadrukte daarbij herhaaldelijk dat afspraken in Europees verband gelden voor alle burgers van de EU (rechten én plichten).

 

Het PEPP is een (pensioen)product, het is geen nieuwe (pensioen)instelling. Het doel van het PEPP is het vergroten van de keuzemogelijkheden en van de arbeidsmobiliteit. Het vrije verkeer van opgebouwde pensioen tussen de lidstaten stuit namelijk nog al eens op een road-block. De belangrijkste kenmerken van het product zijn individueel lidmaatschap, individueel account, expliciet pensioneringsdoel, gelimiteerde vroegtijdige opname, private uitvoerders (bijvoorbeeld APF, PPI).

 

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het een 3e pijler product, met op termijn misschien ook een optie voor de 2e pijler. Belangrijke voordelen zijn dat dit standaardproduct sparen meer overzichtelijk maakt en dat het makkelijker wordt om pensioen binnen de EU te verplaatsen. En misschien is er bij sommige lidstaten de hoop dat het PEPP (een deel van) het financierings-gat bij omslagstelsels gaat oplossen. Binnen de EU is dat “gaatje” zo’n 2.000 miljard.

 

Een zeer interessant en boeiend verhaal, dat de nodige vragen de aanwezigen opriep en met wellicht al op korte termijn de mogelijkheid het PEPP daadwerkelijk te gebruiken.

 

Bijeenkomst Actuarieel Analist in het buitenland en Sport, data en statistiek (19 september 2017)

Het was weer zover: de inmiddels traditionele, jaarlijkse barbecue in het Johan de Witt huis en prima weer om buiten te vertoeven. Voorafgaand aan de barbecue eerst een aantal interessante en leerzame onderwerpen. Willem de Klerk introduceerde de sprekers: Jan Kars AAG CERA en Miriam Loois MSc (docent Hogeschool van Amsterdam).

 

De presentatie van Jan Kars ging over de achtergrond en opleiding van actuarieel analisten in het buitenland. In het bijzonder ging hij in op de in 2014 geïntroduceerde opleiding tot Actuarieel Analist als onderdeel van het opleidingspakket van het Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) in het VK. Bijzonder aan de opleiding bij het IFoA is dat de opleiding alleen inhoudelijk is en veel minder breed als de Nederlandse variant. De reden voor het starten met deze opleiding was mede ingegeven door een toenemende vraag in vooral Derde Wereld landen naar actuariële kwaliteit.

 

De presentatie van Miriam Loois ging over de toepassing van statistiek in de sport, waarbij twee vragen centraal stonden:

 

  • Is het huidige allround schaatstoernooi wel eerlijk?
  • Is er manier om de service bij het tennis te optimaliseren?

 

Misschien minder leuk voor de Nederlandse dominantie op allround toernooien dankzij onze goede stayers, maar de conclusie bij het schaatsen was dat stayers nu bevoordeeld worden. De binnen de schaatssport voorgestelde “kleine vierkamp” bevoordeelt echter de sprinters. De statistiek leert ons dat een eerlijker toernooi kan worden vormgegeven door te kiezen voor een 3 km in plaats van de 10 km of drie afstanden te rijden en de 10 km te schrappen.

 

Bij het tennis was de centrale vraag of de service optimaal wordt als er meer risico genomen wordt bij de tweede service. Daarmee wordt weliswaar de kans op een dubbele fout vergroot, maar ook de winkans van het servicepunt. Met de Wimbledon finale van 2015 Djokovic-Federer als voorbeeld wordt op een begrijpelijke manier getoond dat de winkans voor Federer met bijna 4,5% was toegenomen als hij meer risico had genomen bij zijn tweede service. En vergroot je rendement maar eens met 4,5% door harder te trainen!

 

 

Publicaties

Verslag bijeenkomst Kring van Actuarieel Analisten (Magazine De Actuaris, uitgave, 21-1 september 2013)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 175

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Actuarieel Analisten? Dan kunt u dit als AG-lid aangeven in uw online profiel op het ledendeel van de website. Geen lid van het AG? Stuur dan een e-mail naar Esther Oostveen.