Kring van Actuarieel Analisten (KAA)

De Kring van Actuarieel Analisten (KAA) organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten met onderwerpen die aansluiten bij de specifieke werkzaamheden van de actuarieel analist. Eén keer per jaar wordt een inhoudelijke bijeenkomst gecombineerd met een activiteit met een informeel/sociaal karakter.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

W. de Klerk Actuarieel Analist AG (Willem), voorzitter

N.E. Bakker Actuarieel Analist AG (Niels)

R. Stals Actuarieel Analist AG MSc (Raymond)

 

Activiteiten

Bijeenkomst Actuarieel Analist in het buitenland en Sport, data en statistiek (19 september 2017)

Het was weer zover: de inmiddels traditionele, jaarlijkse barbecue in het Johan de Witt huis en prima weer om buiten te vertoeven. Voorafgaand aan de barbecue eerst een aantal interessante en leerzame onderwerpen. Willem de Klerk introduceerde de sprekers: Jan Kars AAG CERA en Miriam Loois MSc (docent Hogeschool van Amsterdam).

 

De presentatie van Jan Kars ging over de achtergrond en opleiding van actuarieel analisten in het buitenland. In het bijzonder ging hij in op de in 2014 geïntroduceerde opleiding tot Actuarieel Analist als onderdeel van het opleidingspakket van het Institute and Faculty of Actuaries (IFoA) in het VK. Bijzonder aan de opleiding bij het IFoA is dat de opleiding alleen inhoudelijk is en veel minder breed als de Nederlandse variant. De reden voor het starten met deze opleiding was mede ingegeven door een toenemende vraag in vooral Derde Wereld landen naar actuariële kwaliteit.

 

De presentatie van Miriam Loois ging over de toepassing van statistiek in de sport, waarbij twee vragen centraal stonden:

 

  • Is het huidige allround schaatstoernooi wel eerlijk?
  • Is er manier om de service bij het tennis te optimaliseren?

 

Misschien minder leuk voor de Nederlandse dominantie op allround toernooien dankzij onze goede stayers, maar de conclusie bij het schaatsen was dat stayers nu bevoordeeld worden. De binnen de schaatssport voorgestelde “kleine vierkamp” bevoordeelt echter de sprinters. De statistiek leert ons dat een eerlijker toernooi kan worden vormgegeven door te kiezen voor een 3 km in plaats van de 10 km of drie afstanden te rijden en de 10 km te schrappen.

 

Bij het tennis was de centrale vraag of de service optimaal wordt als er meer risico genomen wordt bij de tweede service. Daarmee wordt weliswaar de kans op een dubbele fout vergroot, maar ook de winkans van het servicepunt. Met de Wimbledon finale van 2015 Djokovic-Federer als voorbeeld wordt op een begrijpelijke manier getoond dat de winkans voor Federer met bijna 4,5% was toegenomen als hij meer risico had genomen bij zijn tweede service. En vergroot je rendement maar eens met 4,5% door harder te trainen!

 

Bijeenkomst Update Doorbeleggen (8 maart 2017)

In hotel Breukelen was Marcus Haveman AAG voor de tweede keer te gast als spreker bij de periodieke KAA bijeenkomst. Twee jaar geleden was het onderwerp nog een introductie van de conceptwet verbeterde pensioenregeling (in de wandelgangen: doorbeleggen na pensioendatum). Inmiddels is de wet ingegaan en kon er dieper worden ingegaan op dit belangrijke onderwerp in pensioenland.

 
Per 1 september 2016 is het voor deelnemers in een premie- of kapitaalovereenkomst mogelijk om ook na pensioendatum door te beleggen. Hierdoor zijn we af van een vast aankoopmoment op pensioendatum resulterend in een vaste (al dan niet geïndexeerde) uitkering. Deze nieuwe wetgeving heeft niet alleen impact op de uitkeringsfase, maar ook op de opbouwfase. Het is namelijk verplicht voor uitvoerders om per 1 januari 2018 lifecycles aan te bieden die rekening houden met doorbeleggen na de pensioendatum.

 

Marcus begon met een korte terugblik op de marktontwikkelingen. Zo zien we dat iDC door steeds meer partijen wordt geaccepteerd. Maar ook een steeds prominentere rol voor de communicatie en de gedragswetenschap. Dit bracht ons zelfs even bij een uitstapje naar de Utility function.Vervolgens kwamen enkele belangrijke wettelijk onderwerpen aan bod. Zoals de spreidingsduur, uniforme rekenmethodiek (URM), de AFM leidraad en standaard modellen voor het reëel kader. Daarna werd er stilgestaan bij de uitkeringsvariant. Waarbij een hogere startuitkering door mogelijke inkoop van een dalende variant aan de gemiddelde deelnemer wel erg lastig is om uit te leggen.

 

 

Publicaties

Verslag bijeenkomst Kring van Actuarieel Analisten (Magazine De Actuaris, uitgave, 21-1 september 2013)

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 175

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Actuarieel Analisten? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.