Kring van Actuarissen in Curaçao en Suriname (KriACS)

De Kring van Actuarissen in Curaçao en Suriname (KriACS) organiseert bijeenkomsten voor actuarissen en actuarieel analisten in het Caraïbisch gebied en Suriname omdat de afstand tot Nederland te groot is om deel te nemen aan kringbijeenkomsten.

 

Het lidmaatschap is gratis voor leden van het AG. Ook geïnteresseerden, die geen lid zijn van het AG, zijn welkom bij de bijeenkomsten van de kringen en betalen € 75 deelnamekosten per bijeenkomst.

 

Bestuur

Drs. M.R. Merhai AAG (Mario)

E.M. Velgersdijk AAG (Elma)

C.F. Lim A Po MSc AAG (Charissa)

 

Activiteiten

Caribbean School 2016 (1 t/m 3 december 2016)

Van 1 tot en met 3 december 2016 werd in Paramaribo (Suriname) de jaarlijkse conferentie van de CAA (www.caa.com.bb) gehouden. De organisatie van dit evenement, waarbij het 25-jarig jubileum van de CAA werd gevierd, lag mede in handen van de Kring van Actuarissen in Curaҫao en Suriname (KriACS) en dan met name de in Suriname woonachtige actuarissen AG. Bij deze gelegenheid werd de jaarlijkse Caribbean School van het AG, voorafgaand aan de conferentie, op 30 november georganiseerd. De conferentie was een mooie gelegenheid om het Nederlands actuariaat meer bekendheid te geven bij actuarissen uit andere delen van de wereld. De conferentie werd namelijk bezocht door ruim 140 participanten uit 15 verschillende landen. Met name de Amerikaanse, Canadese en Engelse school waren goed vertegenwoordigd.

 

     

 

Namens het Nederlands actuariaat werden er sessies en presentaties verzorgd door Amba Zeggen (Amsterdam Business School) , Jeroen Breen (AG/AI), Suris Kalloe (Allianz), Servaas Houben (Ennia) en Stephen Smit (Assuria). Ook Sandjai Bhulai (VU Amsterdam) verzorgde een zeer interessante presentatie. Het programma van de conferentie is als zeer divers en actueel ervaren. Daarnaast was er een gevarieerd en gezellig sociaal programma bestaande uit cocktail- en dinnerparties en een interessant dagje Surinaams binnenland.

 

Caribbean School 2015 (28 t/m 30 oktober 2015)

Van 28 t/m 30 oktober 2015 vond in Paramaribo, Suriname, de Caribbean School van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) georganiseerd. De Kring van Actuarissen Curaçao en Suriname, de KriACS, was dit jaar wederom verantwoordelijk voor de organisatie onder leiding van drs. Charissa Profijt-Lim A Po AAG.

 

Drs. Angela van Heerwaarden AAG was, op uitnodiging van de KriACS, de dagvoorzitter die in tweeëneenhalve dag over allerlei onderwerpen uit het schade-domein in goede banen mocht leiden.

 

     

 

De doelgroep tijdens de Caribbean School was zeer divers: alle specialisaties door elkaar en actuarissen, analisten en 'toezichthouders' in één groep. Onder de deelnemers waren leden die meer of minder lang geleden in Nederland hebben gewerkt, en mensen die al hun hele loopbaan in deze zonnige regio werken, waar de markt echt anders is! Maar de Caribbean School leent zich ook uitstekend om PE te combineren met een mooie vakantie. Onder andere Suris Kalloe, een schadespecialist nam twee sessies over pricing voor zijn rekening en genoot ondertussen van Paramaribo. Lees meer>>

 

 

Aanvullende informatie

Aantal leden: 20

Contact bureau AG: Inge Duenk (030-6866193)

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of zich direct aanmelden als lid van de Kring van Actuarissen in Curaçao en Suriname? Dan kunt u een e-mail sturen aan Gonnie Winters.