Ereleden

Een groot aantal leden en niet leden verricht veel werk voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en de beroepsgroep. De Algemene Ledenvergadering van het AG kan deze personen als blijk van waardering benoemen tot Erelid. Ereleden zijn zij, die zich voor de vereniging, haar doel of de actuariële wetenschap uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

 

Ereleden Koninklijk Actuarieel Genootschap

Drs. J.H.C. Jansen AAG

A.A.M Kok AAG Hon FIA

Drs. P.H.M. Kuys AAG Hon FIA
S. van Vuure AAG
Prof. G.W. de Wit