Leden van Verdienste

Een groot aantal leden en niet leden verricht veel werk voor het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en de beroepsgroep. Een aantal van hen hebben zich zelfs voor zeer lange tijd bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de vereniging of voor de actuariële wetenschap. De Algemene Ledenvergadering van het AG kan personen als blijk van waardering benoemen tot Lid van Verdienste.

 

Leden van Verdienste Koninklijk Actuarieel Genootschap

A. Beekes-Matser AAG

A. Bousema
W. Brillemans
Drs. R.W.C. van den Brink AAG RBA
H.W.M. van Broekhoven AAG
J.P.A.M. Cosijn
R. van Dam AAG
Th.J. van Diepen
C.F. Hammer AAG
Dr. A.E. van Heerwaarden AAG
R.J.C. Hersmis AAG
H.A. van den Hoogen AAG
W.A.H. Hovens AAG

J.A. de Jongh AAG

Prof. dr. R. Kaas
T. Kalkman AAG

Drs. P. Kandhai AAG

J.C.H. Kars AAG CERA
Drs. A.I.M. Kool AAG

Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG

Drs. E.B.B. Kromme AAG
Prof. dr. P.M.C. de Lange
G.N.W. Leuven AAG

Drs. J.H.S. Lobregt AAG
Drs. W.S. Meijer Hon FIA
Mr. dr. M.H.M. van Oers AAG AA
Drs. B.H. Posthuma
Drs. T.B. Pouw
F.A. van der Put AAG (2017)
Drs. F.R.M. Rieter AAG
L.J.M. Roodbol AAG
Drs. F.A.M. Ruygt AAG
Drs. R.K. Sagoenie AAG
C. Scharroo AAG (2011)
J. Speulman Actuarieel Analist AG
Dr. J.H. Tamerus AAG
F.R. Valkenburg AAG RBA
Drs. M. Vet AAG
Prof. dr. H. Wolthuis
P.P.C. van Zijp AAG