Commissie Kwaliteitszorg

Doel en taakstelling

De Commissie Kwaliteitszorg adviseert (het bestuur van het AG) op het kwaliteitsdossier en kwaliteitsactiviteiten. Dit houdt met name in:

 

  • het initiëren en coördineren van activiteiten op het gebied van kwaliteit;
  • het evalueren van het kwaliteitssysteem;
  • het bewaken en actualiseren van het beroepsprofiel;
  • het bijhouden en vertalen van (internationale) ontwikkelingen (richtlijnen, wet- en regelgeving);
  • het reviewen van documenten met betrekking op beroepsreglementering;
  • het reviewen van beleidsdocumenten van andere Commissies die het terrein van beroepsreglementering raken: internationale standaarden, beleid Permanente Educatie en Register voor Certificeerders.

 

Samenstelling

R. Kruijff AAG (Ruud), voorzitter

Drs. P.H.A. Heesterbeek AAG (Pieter)

Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG (Jules)

B.M. Tautan MSc AAG (Bogdan)

Drs. E.P. Visser AAG (Ernst)

Drs. C.J.A.J.J. Wisselink AAG CERA (Caroline)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Daan Kleinloog AAG

 

Internationaal

Linking pin: drs. E.P. Visser AAG (Ernst)