Commissie Kwaliteitszorg

Doel en taakstelling

De Commissie Kwaliteitszorg heeft als doel het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) te adviseren over en te ondersteunen in alle kwaliteitsactiviteiten. Dit houdt met name in:

 

  • van het kwaliteitsdossier een structureel en permanent aandachtspunt te maken;
  • het initiëren en coördineren van activiteiten op het gebied van kwaliteit;
  • het evalueren van het kwaliteitssysteem. 

 

In overleg met het bestuur wordt een meerjarenagenda opgesteld waarin de activiteiten op het gebied van kwaliteit zijn benoemd en de uitwerking van maatregelen wordt gepland. Nader bepaald: 

 

  • het bijhouden van (internationale) ontwikkelingen (richtlijnen, wet- en regelgeving);
  • het vertalen van de ontwikkelingen in kwaliteitsmaatregelen/ -activiteiten;
  • het (periodiek) reviewen van documenten die betrekking hebben op beroepsreglementering;
  • review op voorstellen/eindproducten van andere Commissies die het terrein van beroepsreglementering raken: internationale standaarden, beleid PE, Register voor Certificeerders;
  • het bewaken en actualiseren van het beroepsprofiel.

 

Samenstelling

R. Kruijff AAG (Ruud), voorzitter

Drs. C. Jansen AAG (Corné)

Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG (Jules)

Drs. E.P. Visser AAG (Ernst)

Drs. C.J.A.J.J. Wisselink AAG CERA (Caroline)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Robert de Vries (030-6866196)

Portefeuillehouder Bestuur AG: drs. Arnold Jager AAG

 

Internationaal

Linking pin: drs. E.P. Visser AAG (Ernst)