Commissie Kwaliteitszorg

Doel en taakstelling

De Commissie Kwaliteitszorg heeft als doel het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) te adviseren over en te ondersteunen in alle kwaliteitsactiviteiten. Dit houdt met name in:

 

  • van het kwaliteitsdossier een structureel en permanent aandachtspunt te maken;
  • het initiëren en coördineren van activiteiten op het gebied van kwaliteit;
  • het evalueren van het kwaliteitssysteem.

 

In overleg met het bestuur wordt een meerjarenagenda opgesteld waarin de activiteiten op het gebied van kwaliteit zijn benoemd en de uitwerking van maatregelen wordt gepland. Nader bepaald:

 

  • het bijhouden van (internationale) ontwikkelingen (richtlijnen, wet- en regelgeving);
  • het vertalen van de ontwikkelingen in kwaliteitsmaatregelen/ -activiteiten;
  • het voor leden en buitenstaanders transparant en toegankelijk maken van de huidige onderdelen van het kwaliteitssysteem;
  • het bewaken en actualiseren van het beroepsprofiel;
  • opzetten van een systeem van toezicht op de naleving van gedragsregels en de kwaliteit van het actuariële werk;
  • opzetten van een klachtenprocedure /systeem.

 

Samenstelling

R. Kruijff AAG (Ruud), voorzitter

Drs. B.J. Bruins Slot AAG (Bernharda)

Drs. J.A. van den Hatert AAG (Hans)

Drs. E.P. Visser AAG (Ernst)

S. Voskuilen MSc AAG (Sander)

Drs. C.J.A.J.J. Wisselink AAG CERA (Caroline)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Robert de Vries (030-6866196)

Portefeuillehouder Bestuur AG: drs. Arnold Jager AAG

 

Internationaal

Linking pin: R. Kruijff AAG (Ruud)

 

Internationale commissies: