Commissie Verzekeringen

Doel en taakstelling

Het aandachtsgebied van de Commissie Verzekeringen bestaat uit leven, schade- en zorgverzekeringen met inbegrip van individuele pensioenregelingen. De commissie ondersteunt en adviseert het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bij vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering, door:

 

  • het vervullen van een ondersteuning- en adviesfunctie bij beleids- en uitvoeringsvraagstukken op verzekerings- en beleggingsgebied binnen verzekeraars;
  • het pro-actief signaleren en monitoren van ontwikkelingen en trends op verzekeringsgebied;
  • het AG een belangrijke gesprekspartner te laten zijn in discussies op het gebied van schade- en zorgverzekeringen.

 

Samenstelling

Drs. J.H.M. van Irsen AAG MBA (Jordi), voorzitter

N.E. Bakker Actuarieel Analist AG (Niels)

MSc L. de Boer AAG CERA (Loes)

P.W. Bultena AAG MSc (Pieter)

Dr. J.C. Gielen AAG (Jeroen)

N.B. van der Laan MSc AAG (Niels)

M.A. Mattens Msc AAG (Melchior)

Drs. D.W. Ramdien AAG (Debbie)

MSc J.F. van Wassenberg AAG CERA (Job)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: Loes de Boer MSc AAG CERA