Commissie Pensioenen

Doel en taakstelling

Het is de taak van de Commissie Pensioenen een actieve rol te spelen bij de verschillende ontwikkelingen in het pensioenveld. Op die manier kan een wezenlijk bijdrage worden geleverd aan de maatschappelijk relevante issues en positionering van de beroepsgroep. De focus is gericht op pensioenfondsen en collectieve pensioencontracten bij verzekeraars.

 

De commissie ondersteunt en adviseert het bestuur bij vraagstukken inzake beleidsvorming en –uitvoering met als doel het AG een belangrijke gesprekspartner te laten zijn in maatschappelijke discussies over pensioenonderwerpen. Om dit doel te bereiken monitort de commissie pro-actief de ontwikkelingen en trends op pensioengebied en vervult zij een ondersteunings- en adviesfunctie bij beleids- en uitvoeringsvraagstukken op pensioengebied.

 

Samenstelling

Drs. H. Zaghdoudi AAG (Hamadi), voorzitter

Drs. R.F.A. van Giersbergen AAG CPC (Robert)

Drs. C. de Groot AAG (Chantal)

Drs. A. Hussem AAG (Arjen)

Ir. M.J.M. Pernot AAG (Mike)

Drs. E.M.J. Smeets (Eveline)

Drs. J.J.M. Tol AAG RBA (Jan)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Robert de Vries (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Ronald Doornbos AAG

 

Internationaal

Linking pin: ing H.W.A.M. van den Bosch AAG (Jeroen)