Commissie Sterfte Onderzoek

Doel en taakstelling

Het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) publiceert, in principe, begin september van elk even jaar een nieuwe Prognosetafel. Daartoe heeft zij in het voorjaar van 2011 de Commissie Sterfte Onderzoek opgericht.

 

Samenstelling

B.L. de Boer AAG (Wies), voorzitter

Prof. dr. ir. M.H. Vellekoop (Michel), vicevoorzitter

M.J.A. Klein MSc AAG (Marieke)

Prof. dr. B. Melenberg (Bertrand)

Drs. J. de Mik AAG (Hans)

Drs. E.J. Slagter (Erica)

Ir. R.E.J.M. Waucomont AAG (Raymond)

M.A. van Wijk MSc AAG (Menno)

Ir. drs. M.R. van der Winden AAG (Marco)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: n.t.b.

 

Internationaal

Linking pin: drs. J. de Mik AAG (Hans)