Commissie Sterfte Onderzoek

Doel en taakstelling

Het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) publiceert, in principe, begin september van elk even jaar een nieuwe Prognosetafel. Daartoe heeft zij in het voorjaar van 2011 de Commissie Sterfte Onderzoek opgericht.

 

Samenstelling

Drs. A.Th. Biesma AAG RC RBA (Sander), voorzitter

Drs. C.A.M. van Iersel AAG CERA, secretaris

C.C.A. Jonk MSc AAG (Carlo)

Drs. J. de Mik AAG CFA (Hans)

J.I. Tol MSc AAG (Janinke), tevens voorzitter werkgroep Prognosetafels

Drs. J.C. van Valkengoed (Joost)

Drs. R.E.J.M. Waucomont AAG (Raymond)

M.A. van Wijk MSc AAG (Menno)

Ir. drs. M.R. van der Winden AAG MBA (Marco)

 

Adviesrol

Prof. dr. B. Melenberg (Bertrand)

Prof. dr. ir. M.H. Vellekoop (Michel)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: drs. Corné van Iersel AAG CERA (030-6866197)

Portefeuillehouder bestuur AG: -

 

Internationaal

Linking pin: drs. J. de Mik AAG (Hans)