Commissie Onderwijs AG

Doel en taakstelling

De commissie richt zich op de strategische en beleidsmatige aspecten van alle vormen van actuarieel onderwijs waaraan het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) gerelateerd is. Hieronder vallen ook Permanente Educatie, voor wat betreft beleid en accreditatie, en (voorbereidend) actuarieel onderwijs aan hogescholen en universiteiten.

 

De commissie ondersteunt en adviseert het bestuur bij vraagstukken inzake beleidsvorming en -uitvoering. De commissie positioneert zich verder als:

 

  • het platform voor de vertaling van de strategie van het AG naar onderwijsbeleid;
  • het platform voor de voorbereiding van onderwijsstrategie en –beleid van het AG;
  • het platform voor de vertaling van het onderwijsbeleid naar uitvoering, en voor het toezicht op de uitvoering.

 

Samenstelling

Drs. E. van der Meulen MSc AAG FRM RMFI (Eelke), voorzitter

G. ten Hove MSc AAG (Erik)

Drs. E. Kulkens AAG (Edo)

M.V. Tjia (Marjon)

Drs. M.R. Vermeer AAG (Maurits)

T. van der Vorst MSc AAG (Tom)

Drs. M.S.O. van Willigen AAG (Mara)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: Wilbert Ouburg MSc AAG FRM

 

Internationaal

Linking pin: M.V. Tjia (Marjon)