Commissie Nominatie

Doel en taakstelling

De Commissie Nominatie heeft tot doel geschikte kandidaten voor te dragen voor het bestuur van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) en de voorzitters van de aan het AG gerelateerde commissies. Daarnaast draagt de commissie Ereleden en Leden van Verdienste van het AG voor of, bij voordracht door derden, beoordeelt zij of die voordracht gerechtigd is.

 

Samenstelling

Drs. M. Vet AAG (Marco), voorzitter

Drs. I. Zeilstra AAG MBA (Inge)

Drs. F.R.M. Rieter AAG (Fleur)

J.C.H. Kars AAG (Jan)

Ir. drs. J.D. Breen AAG (Jeroen)

A.A.M. Kok AAG Hon FIA (Ad)

Drs. E.E.H.M. Lamerikx AAG FRM (Ester)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: ir. drs. Jeroen Breen AAG (030-6866152)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Ron van Oijen AAG