Commissie Accreditatie Permanente Educatie (CAPE)

Doel en taakstelling

De commissie beoordeelt in opdracht van het bestuur van het AG de door leden AG dan wel organisaties aangeboden scholing, op basis van de voor toekenning van PE-punten geldende criteria. Concreet: de commissie bepaalt of een aangemelde activiteit als PE-activiteit kan worden aangemerkt en hoeveel PE-punten daaraan worden toegekend.

 

De commissie geeft advies aan het bestuur inzake het PE-beleid, inclusief het aanreiken van voorstellen. Daarnaast bevordert zij een eenduidig beleid, transparante communicatie naar de AG-leden en de procesbewaking inzake het beleid voor Permanente Educatie.

 

Samenstelling

Dr. A.E. van Heerwaarden AAG (Angela), voorzitter

A.A.T. Aupers MPLA Actuarieel Analist AG (Agnes)

Drs. J. Beelen AAG MSc (Jeroen)

S.M. Overberg AAG MSc (Suzanne)

Drs. A.C. van Stee AAG (Alexander)

Drs. ing. P. Wittekoek AAG (Pieter)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: Wilbert Ouburg MSc AAG FRM