Commissie Accreditatie Universiteiten/Hogescholen (CAUH)

Doel en taakstelling

De commissie heeft als doel en taak het accrediteren van universiteiten en hogescholen waar het actuariële opleidingen betreft.

 

Samenstelling

W.J.C. Deelen AAG MCM (Wil), voorzitter

Drs. U. Hofman AAG (Ugo)

Prof. dr. R.H. Koning (Ruud)

Prof. dr. L. Spierdijk (Laura)

Ir. drs. J.H. Tornij (Erik)

T. van der Vorst MSc AAG (Tom)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Edwin Roebersen AAG CFA FRM