Commissie Accreditatie Universiteiten/Hogescholen (CAUH)

Doel en taakstelling

De commissie heeft als doel en taak het accrediteren van universiteiten en hogescholen waar het actuariële opleidingen betreft.

 

Samenstelling

Dr. D.R. Dannenburg AAG (Dennis), voorzitter

Drs. J.M. Krijgsman van Spangenberg AAG (Jules)

R.H. van Os AAG (Ron)

 

Aanvullende informatie

Contact bureau AG: Wies de Boer AAG (030-6866196)

Portefeuillehouder bestuur AG: drs. Marcel van Delft AAG