Verplichting Permanente Educatie

De titels Actuaris AG en Actuarieel Analist AG, die leden van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) mogen voeren, staan garant voor professionaliteit en deskundigheid. Om deze kwaliteiten te bewaken, geldt voor leden AG een verplichting tot Permanente Educatie.

 

PE-reglement

Het PE-reglement (zie Downloads) beschrijft wat de vereisten zijn van de PE-verplichting en hoe leden AG hieraan kunnen voldoen.

 

Beroepsprofiel/kerntaken

Het beroepsprofiel vormt het kader voor de inhoud van PE. In het beroepsprofiel staan de eisen voor zowel vakkundigheid als voor vaardigheden die de professional moet beheersen. Deze zijn omschreven in de kerntaken.

 

Registratie PE-activiteiten – PE-online

Om nascholing in het kader van de PE-verplichting te beheren, gebruikt het AG de applicatie PE-online. Leden AG hebben binnen deze applicatie een persoonlijk dossier om individuele activiteiten te registreren. Via het besloten deel van de website van het AG krijgen zij toegang tot hun persoonlijke dossier (Mijn AG - Dossier PE-online) en is gedetailleerde informatie over het registreren van PE-activiteiten te vinden. In de Handleiding PE-online voor leden (zie Downloads) staat beschreven hoe PE-online werkt.

 

Meer informatie

Voor vragen over de PE-verplichting, het PE-dossier, behaalde PE-punten en accreditatie kunt u contact opnemen met Inge Duenk (030-6866193).