Permanente Educatie (PE)

De titels Actuaris AG en Actuarieel Analist AG, die leden van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) mogen voeren, staan garant voor professionaliteit en deskundigheid. Om deze kwaliteiten te bewaken, geldt voor leden AG een verplichting tot Permanente Educatie.

 

PE-reglement

Het PE-reglement (zie Downloads) beschrijft wat de vereisten zijn van de PE-verplichting en hoe leden AG hieraan kunnen voldoen.

 

Beroepsprofiel/kerntaken/competenties

Het beroepsprofiel vormt het kader voor de inhoud van PE. In het beroepsprofiel staan de eisen voor zowel vakkundigheid als voor vaardigheden die de professional moet beheersen. Deze zijn omschreven in de kerntaken en de competenties.

 

Verplicht thema

Het bestuur heeft in het per 1 januari 2022 herziene PE-reglement vastgelegd dat zij vanaf 2022 jaarlijks verplichte thema’s (of onderwerpen) kan vaststellen voor Permanente Educatie. Hiermee wordt invulling gegeven aan Permanente Educatie over thema’s die actueel of relevant zijn voor de actuarieel professional.

 

Om leden meer ruimte te geven om deze onderwerpen te spreiden, kunnen de activiteiten voor de verplichte onderwerpen over drie jaar worden uitgevoerd. Op 31-12-2024 moeten dan voor alle verplichte onderwerpen 5 punten/5 uur per onderwerp zijn behaald.

 

De verplichte onderwerpen zijn: ethiek, duurzaamheid en data

 

Meer informatie

Voor vragen over de PE-verplichting kunt u contact opnemen met Inge Duenk (030-6866193).