Publicatieprijs

De jury van de Johan de Witt prijs nomineert een aantal gepubliceerde artikelen uit het magazine De Actuaris (uit één jaargang), om vervolgens het beste artikel te kiezen. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag van € 2.500.

 

Bij beoordeling van de artikelen worden tenminste de volgende criteria in acht genomen:

 

  • Relevantie
  • Stilistische kwaliteit
  • Vernieuwend/innovatief

 

Met deze opzet van de publicatieprijs is de verwachting dat meer leden en niet-leden artikelen schrijven voor publicatie in De Actuaris, en dat daarmee de bestaande kwaliteit van artikelen en daarmee ook het magazine, op een nog hoger niveau komt te liggen.

 

Publicatieprijs 2016

De Johan de Witt publicatieprijs 2016 voor het beste artikel in het magazine De Actuaris is uitgereikt aan drs. dr. ir. David van Bragt RBA voor zijn artikel ‘SOS voor OIS’, dat werd gepubliceerd in de editie van september 2015. De Johan de Witt publicatieprijs bestaat uit een juryrapport en een geldbedrag van € 2.500.

 

In zijn artikel gaat Van Bragt in op de waardering van renteswaps. Renteswaps zijn derivaten waarmee pensioenfondsen renterisico’s kunnen afdekken. Na de financiële crisis is het risicomanagement van deze instrumenten versterkt, bijvoorbeeld door verscherpte eisen aan  de kwaliteit van het onderpand. Als gevolg hiervan worden renteswaps steeds vaker gewaardeerd op basis van een (nagenoeg) risicovrije rentecurve, de zogenaamde Overnight Index Swap (OIS) curve. Echter, aangezien deze curve niet gebruikt wordt voor de waardering van pensioenverplichtingen, kan een extra risico op de pensioenbalans ontstaan. In het artikel wordt dat extra risico gekwantificeerd en wordt een mogelijkheid aangedragen om dit risico te mitigeren. 

 

Naast de relevantie van het onderwerp waardeert de jury de heldere schrijfstijl, waarbij duidelijk het probleem omschreven wordt met heldere illustraties, en toegewerkt wordt naar een mogelijke oplossing van het probleem. De sterke titel van het artikel dwingt tot lezen.

 

Winnaars publicatieprijs

2016: drs. dr. ir. David van Bragt RBA (rechts)

 

2015: Pascal Jansen MSc. AAG (midden) en Hans Staring MSc. AAG (links)

 

2014: Miriam Loois MSc. (links)

 

2012: prof. dr. Steven Vanduffel (rechts)

 

2011: dr. Richard Plat AAG RBA (links) en dr. Katrien Antonio (rechts)