Winnaars Johan de Witt publicatieprijs

Arno van Mullekom wint de Johan de Witt publicatieprijs 2018

De Johan de Witt publicatieprijs 2018 is dit jaar toekend aan ir. Arno van Mullekom RBA voor zijn artikel ‘Eerlijk zullen we alles delen, zuivere rekenregels voor evenwichtige belangenbehartiging’. Tijdens het Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, donderdag 22 november 2018, ontving Van Mullekom uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG een geldbedrag van € 2.500.

 

Jos Berkemeijer (links) en Arno van Mullekom (rechts)

 

In het artikel, gepubliceerd in De Actuaris van juli 2018, stelt Van Mullekom de dekkingsgraad, als enige maatstaf voor de gezondheid van een pensioenfonds, ter discussie. Van Mullekom bespreekt een alternatief voor deze sinds jaar en dag gehanteerde graadmeter: het benodigd rendement. Op basis van het benodigd rendement kunnen de stuurregels voor indexaties, kortingen en premie door een pensioenfonds adequaat worden ingericht.

 

Naast de originaliteit en de maatschappelijke relevantie van het onderwerp, waardeert de jury de heldere schrijfstijl. Het artikel prikkelt door in de actuele discussie rondom de rekenrente, een alternatieve maatstaf te introduceren die verder gaat dan een discussie over de hoogte van een rekenrente en tevens een aanzet geeft tot een mogelijk ‘eerlijk’ verdelingsmechanisme, waarin bovendien geen buffers hoeven te worden aangehouden. De uitkomsten bieden een zeer nuttige, onderbouwde input voor het publieke debat. 

 

Winnaars publicatieprijs

2018: ir. Arno van Mullekom RBA (rechts)

 

2017: Tom Wijnhorst MSc (rechts)

 

2016: drs. dr. ir. David van Bragt RBA (rechts)

 

2015: Pascal Jansen MSc AAG (midden) en Hans Staring MSc AAG (links)

 

2014: Miriam Loois MSc (links)

 

2012: prof. dr. Steven Vanduffel (rechts)

 

2011: dr. Richard Plat AAG RBA (links) en dr. Katrien Antonio (rechts)