Winnaars Johan de Witt scriptieprijs

Melissa van Wingerden wint Johan de Witt scriptieprijs 2021

Dinsdag 7 december 2021 ontving Melissa van Wingerden MSc, tijdens het online Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, uit handen van jurylid drs. Lieke Werner AAG, de Johan de Witt scriptieprijs 2021 voor haar scriptie “The optimization of collective investment strategies for heterogeneous individuals”.

 

Melissa van Wingerden MSc (links) en drs. Lieke Werner AAG (rechts)

Foto: Fotografie Jacques Kok

 

Hoewel de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen uitgesteld is naar 2023, bereiden pensioenfondsen zich intensief voor op de grote nieuwe wijzigingen langs de lijnen van het pensioenakkoord. Een belangrijk element in het nieuwe stelsel is dat pensioenfondsen gaan onderzoeken wat de risicohouding van de deelnemers is. Deze risicohouding is een belangrijk gegeven voor het collectieve beleggingsbeleid. Zo’n onderzoek naar de risicohouding is een niet-triviale opgave, waarvoor een goede praktijk zich nog moet ontwikkelen. Zelfs als een dergelijk onderzoek met goed gevolg is verricht, dan nog komt de vraag op hoe dan uit de verscheidenheid aan individuele karakteristieken, zoals leeftijd, inkomen en intrinsieke risicoaversie, een collectief beeld is te destilleren dat uitmondt in een collectief beleggingsbeleid.

 

Melissa werkt in haar scriptie drie verschillende scenario’s uit. Het eerste scenario neemt als startpunt het ‘inequality averse collective investment strategy model’ van Balter, Mahayni en Schweizer. Dit model gaat ervan uit dat de collectieve investeerder (het pensioenfonds) wars is van verschillen gemeten tussen deelnemers in termen van hun nutsfuncties. Het tweede richt zich op het maximaliseren van de verhouding van de collectieve beleggingsstrategie en van de optimale beleggingsstrategie voor het individu. Het derde scenario is een variant hiervan, waarbij juist het verschil geminimaliseerd wordt. Het feit dat deze drie scenario’s kunnen leiden tot aanzienlijke verschillen in de uitkomsten, dwingt pensioenfondsen tot zorgvuldige afwegingen.

 

De jury waardeert de scriptie van Melissa van Wingerden met name omdat het laat zien dat een actuariële aanpak hulpvolle inzichten kan geven voor pensioenfondsen die geconfronteerd worden met de keuzemogelijkheden binnen het nieuwe pensioenstelsel.

 

Met haar scriptie studeerde Melissa van Wingerden af in Quantitative Finance and Actuarial Science aan Tilburg University. Op dit moment werkt zij bij Achmea. Download de presentatie van Melissa van Wingerden>>

Winnaars scriptieprijs

2021: Melissa van Wingerden MSc (links)

 

2020: Iris Nonneman MSc (rechts)

 

2019: Mike Pieters MSc (rechts)

 

2018: dr. Ted van der Aalst (rechts)

 

2017: Melchior Mattens MSc (rechts)

 

2016: Stefka Kirilova Asenova MSc (rechts)

 

2015: Maxime Clijsters MSc (rechts)

 

2014: Zhiqiang Chen MSc PhD (links)

 

2013: dr. Leendert van Gastel (links)

 

2012: Zina Lekniute (rechts)

 

2011: Jenneke Meijer MSc AAG (links)