Scriptieprijs

De scriptie dient te bestaan uit een theoretische benadering en/of uit empirisch onderzoek en moet een reële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het actuariële werkterrein. Bij de beoordeling van de inzendingen worden tenminste de volgende criteria in acht genomen:

 

  • Wetenschappelijk gehalte
  • Relevantie
  • Stilistische kwaliteit
  • Vernieuwend/innovatief

 

De scriptie dient voorzien te zijn van een aparte samenvatting welke maximaal twee pagina’s (A4) bevat, een beoordeling van de scriptiebegeleider(s) wordt door de jury zeer op prijs gesteld.

 

Stefka Asenova MSc wint Johan de Witt scriptieprijs 2016 

De Johan de Witt scriptieprijs 2016 is dit jaar gewonnen door Stefka Asenova MSc voor haar scriptie Estimation of Storm loss return levels; A study of the greenhouse portfolio of Achmea Reinsurance. Tijdens het Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, dinsdag 29 november 2016, ontving zij uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG een beeldje van Johan de Witt en een geldbedrag van €5.000. Stefka Asenova (Bulgarije) schreef haar scriptie aan Tilburg University.

 

Asenova onderzoekt een praktisch vraagstuk: kan de kansverdeling van stormschades met een terugkeerfrequentie van 2 tot 50 jaar worden gemodelleerd met de eigen schadehistorie van een verzekeraar? Vanwege de lage frequentie gebruiken verzekeraars noodgedwongen externe catastrofemodellen gebaseerd op totale data over grote gebieden. Met het onderzoek van Asenova is aangetoond dat een verzekeraar niet noodzakelijkerwijs afhankelijk hoeft te zijn van externe catastrofemodellen.

 

De jury oordeelde dat in de winnende scriptie theorie en praktijk zeer goed in balans zijn: “Asenova past de state-of-the-art theorie toe en breidt deze uit door een inventieve praktische invulling, gedreven om bruikbare resultaten te verkrijgen. Daarna houdt zij de uitkomsten weer netjes onder de loep van statistische kwaliteit en bespreekt ze de beperkingen van haar aanpak, zoals het feit dat geen rekening wordt gehouden met mogelijke clustering van windstormen in de tijd.”

 

Winnaars scriptieprijs

2016: Stefka Kirilova Asenova MSc (rechts)

 

2015: Maxime Clijsters MSc. (rechts)

 

2014: Zhiqiang Chen MSc. PhD (links)

 

2013: dr. Leendert van Gastel (links)

 

2012: Zina Lekniute (rechts)

 

2011: Jenneke Meijer MSc. AAG (links)