Winnaars Johan de Witt scriptieprijs

Yelle Hunninck wint de Johan de Witt scriptieprijs 2022

Donderdag 24 november 2022 ontving Yelle Hunninck MSc, tijdens het Najaarscongres van het Koninklijk Actuarieel Genootschap, uit handen van juryvoorzitter Jos Berkemeijer AAG, de Johan de Witt scriptieprijs 2022 voor zijn scriptie “Practitioner’s Guide to a Flood Risk Assessment”. Met deze scriptie is hij afgestudeerd in Actuarial and financial engineering aan de KU Leuven (België). 

 

Jos Berkemeijer AAG (links) en Yelle Hunninck MSc (rechts)

Foto: Fotografie Jacques Kok

 

In zijn scriptie ontwikkelt Yelle, met behulp van beschikbare openbare data, een praktische alternatieve methode waarmee blootstelling aan overstromingsrisico’s in beeld kan worden gebracht. Een methode die niet afhankelijk is van niet-transparante broker informatie (black box). De lezer wordt op een inspirerende wijze meegenomen in het modelleren van een virtueel mathematisch geografisch landschap, waarmee het risico van overstroming in een bepaald gebied kwantitatief, grafisch en in geografische context in beeld wordt gebracht.

 

Om een beeld te krijgen van het toekomstige overstromingsrisico heeft hij een algoritme ontwikkeld dat rekening houdt met gegevens over klimaatverandering. Aangezien er veel onzekerheid bestaat over de effecten van klimaatverandering, maakt hij geen aannames, maar werkt hij met objectieve data, impactanalyses en simulaties. Hierbij wordt relatief eenvoudige natuurkunde en geografie toegepast en ingebracht in het actuariële domein. Yelle creëert zo een transparante en toegankelijke whiteboxmethode waarmee de blootstelling aan overstromingsrisico in kaart wordt gebracht. Vervolgens wordt de ontwikkelde methode vergeleken met een blackboxmethode die in de huidige praktijk vaak wordt gebruikt. Tenslotte beschrijft hij hoe de ontwikkelde overstromingskaarten kunnen worden geïntegreerd in de dagelijkse processen van een verzekeraar en kunnen worden gebruikt in processen van risicobeheer, prijsstelling en acceptatie.

 

De jury waardeert zijn scriptie met name omdat hij op een eigen en zeer inspirerende wijze een alternatieve methodiek ontwikkeld heeft die inzicht kan geven in de blootstelling aan overstromingsrisico’s. Een nieuw terrein dat goed past in de recente aandacht voor klimaatrisico’s. Zijn methodiek is inzichtelijk en praktisch toepasbaar en daarmee wellicht bruikbaar voor (her)verzekeraars, maar mogelijk ook geschikt voor landen, provincies of gemeenten om beleid op te voeren (preventie). Download de presentatie van Yelle Hunninck MSc>>

 

Als u de scriptie van Yelle Hunninck wilt lezen, kunt u deze per e-mail bij hem opvragen: yellehunninck@hotmail.be

Winnaars scriptieprijs

2022: Yelle Hunninck MSc (rechts)

 

2021: Melissa van Wingerden MSc (links)

 

2020: Iris Nonneman MSc (rechts)

 

2019: Mike Pieters MSc (rechts)

 

2018: dr. Ted van der Aalst (rechts)

 

2017: Melchior Mattens MSc (rechts)

 

2016: Stefka Kirilova Asenova MSc (rechts)

 

2015: Maxime Clijsters MSc (rechts)

 

2014: Zhiqiang Chen MSc PhD (links)

 

2013: dr. Leendert van Gastel (links)

 

2012: Zina Lekniute (rechts)

 

2011: Jenneke Meijer MSc AAG (links)