Prijzen

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) stelt één prijs, ter waarde van
€ 5.000, beschikbaar ter bekroning van een wetenschappelijke scriptie voor de opleiding Actuariële Wetenschappen of een vergelijkbare kwantitatieve opleiding. Naast een geldbedrag ontvangt de winnaar ook een beeldje van Johan de Witt en een juryrapport. Bovendien presenteert de winnaar zijn scriptie tijdens het AG Najaarscongres dat ieder jaar in november wordt georganiseerd en waar zo’n 350 gasten aan deelnemen.  

 

Voor het beste artikel dat gepubliceerd is het magazine De Actuaris stelt het AG één prijs beschikbaar ter waarde van € 2.500. De winnaar krijgt de prijs uitgereikt tijdens het AG Najaarscongres.