Verordeningen/wet- en regelgeving

Downloads

  • Belangrijkste wetten voor actuaris AG: Wft, PW en Wbf

 

  • Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties