Adverteren in De Actuaris

Adverteren in De Actuaris maakt uw communicatiemix compleet!

 

Door te adverteren in magazine De Actuaris van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) bereikt u het gehele actuariële werkveld! Het magazine is een uitstekend platform voor uw commerciële, product- of corporate uitingen. Maar ook als u op zoek bent naar actuariële specialisten of uw arbeidsmarktimago binnen de actuariële doelgroep wilt verbeteren, is De Actuaris een logische keus om uw organisatie extra te profileren!

 

Voor het reserveren van advertenties of het plaatsen van een advertorial kunt u contact opnemen met Maarten van Meerten (030-6866153 of 06-10123515). Door het plaatsen van een advertentie conformeert u zich aan onze Algemene Voorwaarden. Na verschijning van de uitgave waarin u heeft geadverteerd, ontvangt u een bewijsnummer samen met de factuur.

 

Tarieven advertenties jaargang 26*

  1x 2x 5x
1/1 pagina € 1.250 € 1.100 € 900
1/2 pagina € 650 € 550 € 400
1/4 pagina € 250 € 200 € 150
Binnenkant omslag voor of achter (1/1 pagina)

 

€ 1.325

 

€ 1.200

 

€ 1.025

Buitenkant omslag achter (1/1 pagina) € 1.375 € 1.250 € 1.100
Spread midden ( 2 x 1/1 pagina) € 2.375 € 2.150 € 2.950

* full colour, excl. BTW

 

Deadlines

 

Uitgave

 

Thema

Reserveren advertentieruimte Aanleveren advertentiemateriaal

 

Verschijningsdatum

26-1 IFRS 17 24-09-2018 27-09-2018 12-10-2018
26-2 Gedraag je! 26-11-2018 29-11-2018 14-12-2018
26-3 Artificial Intelligence 04-02-2019 07-02-2019 22-02-2019
26-4 Consolidatie 25-03-2019 28-03-2019 12-04-2019
26-5 In beweging 10-06-2019 13-06-2019 28-06-2019

 

De thema’s

26-1, oktober 2018: IFRS 17

Eindelijk is het zover: in 2021 wordt de langverwachte accountingstandaard IFRS 17 ingevoerd! Reden voor een feestje, of toch meer een hoofdpijndossier voor de verzekeringsmarkt? Wat moet er allemaal gebeuren om op tijd klaar te zijn, en wat moet een verzekeraar aan met de vele keuzemogelijkheden die de standaard nog open laat? Hoe zal er in de toekomst worden omgegaan met de jaarrekening, zowel door de accountant als door de aandeelhouder? En wat doet de actuaris precies te midden van dit veranderend krachtenveld? In dit nummer belichten we zowel de technisch-inhoudelijke vraagstukken van IFRS 17 als de bredere impact ervan op de verzekeringsmarkt.

 

26-2, december 2018: Gedraag je!

Dit themanummer draait om consumentengedrag en verzekeringen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan autoverzekeringen en het huidige smartphonegebruik, maar ook in bredere zin aan financiële planning (bijvoorbeeld voor de hogere pensioenleeftijd). Hoe houden verzekeraars hun producten nog winstgevend in deze concurrerende en veranderende markt en hoe maken ze producten die passen in deze markt? Wat zijn nieuwe markttrends die hierop inspelen

 

DA 26-3, februari 2019: Artificial Intelligence

We leven in een wereld waarin analytics en real-time data een steeds grotere rol spelen.

Om de concurrentie voor te blijven, investeren bedrijven in het ontwikkelen van op artificial intelligence (AI) gebaseerde oplossingen. Deze ontwikkeling zal impact hebben op het actuariële beroep en AI is daarom een thema waar wij graag aandacht aan willen besteden.

 

DA 26-4, april 2019: Consolidatie

Het is een trend die al een aantal jaren gaande is: kleine verzekeraars worden overgenomen door grote, en het aantal pensioenfondsen is in rap tempo gedaald. Komt er een einde aan de consolidatie zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien, of staan er ons de komende jaren nog meer overnames te wachten? En wat zijn de voor- en nadelen voor het verzekeringsbedrijf en pensioensector als geheel en voor de actuarissen op de werkvloer?

 

DA 26-5, juni 2019: In beweging!

De actuaris in beweging, dat klinkt als een contradictio in terminis, maar niets blijkt minder waar! De nieuwe actuaris is steeds vaker een ondernemer, bezig met/in start ups, data analytics, agile werken en meer van dat soort mooie snelle termen. De stofjas gaat uit!

 

Formaten advertenties

  • 1/1 pagina (staand) binnen de zetspiegel: 196 x 283 mm, aflopend: 210 x 297 mm (+ 4 mm overlap)
  • 1/2 pagina (liggend) binnen de zetspiegel: 196 x 134,5 mm
  • 1/4 pagina (staand) binnen de zetspiegel: 91 x 134,5 mm
  • 1/4 pagina (liggend) binnen de zetspiegel: 196 x 65,5 mm

 

Aanleverspecificaties

Lever uw advertentie aan als PDF (high-res), full colour (CMYK). Bij een aflopende advertentie: 4 mm overlap rondom (het formaat wordt dan 218 x 305 mm). Uw PDF kan per e-mail worden aangeleverd bij Maarten van Meerten.

 

De redactie is niet verantwoordelijk voor afwijkingen in advertenties die kunnen ontstaan als gevolg van niet tijdig en/of onjuist aangeleverd materiaal. Advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. Zie de Algemene Voorwaarden voor advertenties van het AG.