Kopij magazine De Actuaris

Kopij voor het magazine De Actuaris dient digitaal aangeleverd te worden bij bladmanager Frank Thooft. Alle bijdragen worden eerst door de redactie beoordeeld. De auteur krijgt altijd eerst de drukproef van zijn of haar artikel alvorens overgegaan wordt tot publicatie. Voor nadere informatie over het aanleveren en de deadline van kopij kunt u de auteursinstructies downloaden (authors instructions also available in English).

 

Thema’s, deadlines kopij en verschijningsdata jaargang 27

Uitgave Thema Deadline aanleveren kopij Verschijningsdatum
27-1 Veranderende regelgeving 03-09-2019 11-10-2019
27-2 Internationaal 12-11-2019 20-12-2019
27-3 Finance 14-01-2020 21-02-2020
27-4 Beleggen 03-03-2020 10-04-2020
27-5 Herverzekeraars 12-05-2020 28-06-2020

 

Oktober 2019: Veranderende regelgeving

Regels veranderen. Er komen vaak nieuwe regels bij. Toezichthouders zitten niet stil. Niet voor niets, zou je zeggen. Voor elke aanpassing was een aanleiding en vast een goede reden. Zo wordt het niet altijd ervaren. Er komen meer regels bij dan dat er verdwijnen. Zijn de nieuwe regels nodig of schieten we door?

 

December 2019: Internationaal

De wereld verandert continu, en daarmee het speelveld waarin de actuaris opereert. Op sommige fronten worden de landsgrenzen steeds minder belangrijk. Zo wordt belangrijke wetgeving tegenwoordig in Europa bepaald en niet langer in Nederland. Op andere gebieden zullen de landsgrenzen steeds belangrijker worden, bijvoorbeeld als gevolg van handelsoorlogen en de Brexit. Welke kansen en bedreigingen zijn er voor de actuaris op internationaal gebied, en hoe verhoudt Nederland zich op actuarieel vlak ten opzichte van andere landen?

 

Februari 2020: Finance

Alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data analytics, artificial intelligence, etc. ten spijt, werkt het overgrote deel van de actuarissen nog altijd binnen de Finance afdeling van een financiële instelling. Actuarissen zijn hier bij verschillende werkzaamheden betrokken: denk aan de pricing van verzekeringsproducten, het vaststellen van de waarderingsmethodologie, het maken van de maand- en kwartaalrapportages, of riskmanagementfuncties. Welke taken liggen er op Finance gebied bij de actuarissen, en hoe pakken ze deze op? Welke kennis en kunde komt hierbij kijken? En welke nieuwe ontwikkelingen binnen Finance kan de actuaris van de toekomst zeker niet ontgaan?

 

April 2020: Beleggen

De rente lijkt continu laag te blijven, landen worden meer en meer protectionistisch, veranderende regelgeving ( bijvoorbeeld IFRS9). Hoe vind je in deze turbulente markten de juiste beleggingen? Welke producten leveren het zo gewenste rendement tegen het juiste risico? Welke risico's wil je hebben en welke risico's wil je liever afdekken? En hoe dek je die risico's effectief af? Het thema beleggingen zal onder meer deze aspecten belichten.

 

Juni 2020: Herverzekeraars

Als consument dek je ongewenste risico’s af door die te verzekeren, maar hoe doen verzekeraars dat dan? Inderdaad: door herverzekeren. Grote risico’s als aardbevingen en tsunami’s kunnen vaak niet door een verzekeraar gedragen worden. Om insolvabiliteit te voorkomen kan herverzekeren een oplossing brengen. Hoe ziet die herverzekeringsmarkt er eigenlijk uit? Hoe groot is die markt? Wat komt er allemaal kijken bij herverzekeren? Wie zijn de spelers? Zomaar een paar vragen waar we antwoord op proberen te geven in dit themanummer.