Kopij magazine De Actuaris

Kopij voor het magazine De Actuaris dient digitaal aangeleverd te worden bij bladmanager Frank Thooft. Alle bijdragen worden eerst door de redactie beoordeeld. De auteur krijgt altijd eerst de drukproef van zijn of haar artikel alvorens overgegaan wordt tot publicatie. Voor nadere informatie over het aanleveren en de deadline van kopij kunt u de auteursinstructies downloaden (authors instructions also available in English).

 

Thema’s, deadlines kopij en verschijningsdata jaargang 28

Uitgave Thema Deadline aanleveren kopij Verschijningsdatum
28-1 Mobiliteit 01-09-2020 09-10-2020
28-2 Over leven 03-11-2020 11-12-2020
28-3 Duurzaamheid 12-01-2021 19-02-2021
28-4 Tech 02-03-2021 09-04-2021
28-5 Zorg 18-05-2021 18-06-2021

 

Oktober 2020: Mobiliteit

Bij mobiliteit denken we al snel aan het gebruik van vervoersmiddelen, de verzekering hiervan en de risico's die met mobiliteit te maken hebben. In dit nummer gaan we aandacht besteden aan mobiliteit in de ruimste zin van het woord. Bijvoorbeeld, arbeidsmobiliteit, de veranderingen en mogelijkheden die dit met zich meebrengt en wat dit betekent voor actuarissen?

Thema-eigenaren: Elke Op het Veld en Robin Cats

 

December 2020: (Over)leven / Over leven

Levensverzekeraars en pensioenfondsen hebben het de laatste jaren moeilijk. Dankzij de almaar stijgende levensverwachting en tegenvallende rendementen zijn marges laag, premies hoog en staat de solvabiliteit dan wel dekkingsgraad onder druk. Ook uitvaartverzekeraars worstelen om te overleven onder het nieuwe solvabiliteitsregime, en de gevolgen van COVID-19 zijn nog onduidelijk. Het nieuwe pensioencontract moet pensioenfondsen een nieuw perspectief bieden: is dit voldoende om het pensioenstelsel te redden? En wat kunnen leven- en uitvaartverzekeraars doen om winstgevend te blijven in deze moeilijke markt met onzekere vooruitzichten?

Thema-eigenaren: Frank van Berkum en Johan Nieuwersteeg

 

Februari 2021: Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft de toekomst, dat is een ding wat zeker is. Als het gaat om het tegengaan van klimaatverandering, dan komt EIOPA met steeds meer richtlijnen aan het adres van financiële instellingen. Ook is er vanuit verzekeraars en pensioenfondsen meer en meer aandacht voor zaken als ESG-risico’s. Duurzaamheid betekent daarnaast ook: een stabiele verzekerings- en pensioenmarkt met het oog op de toekomst. En hoe duurzaam is het vak van de actuaris zelf eigenlijk? In deze editie nemen we de toekomstbestendigheid van onze werkzaamheden onder de loep.

Thema-eigenaren: Irene van de Beld en Kirsten van Exel

 

April 2021: Techniek van de actuaris

De opkomst van nieuwe technologieën heeft een steeds grotere invloed op ons werk. We krijgen steeds meer te maken met onder andere Machine Learning, AI, Automation en de toepassingsmogelijkheden hiervan. Voor de actuaris is dit een kans om met behulp van technologie zijn actuariële taken te verbreden en zijn focus te verleggen naar meer geavanceerde analyses. In deze editie willen wij aandacht besteden aan techniek en wat de impact is op ons actuariële werk.

Thema-eigenaren: Robin Cats en Sander Biesma

 

Juni 2021: Zorg

Dankzij Covid-19 heeft er geruime tijd minder reguliere zorg geleverd kunnen worden. Het is onduidelijk hoe dit de toekomstige vraag naar zorg beïnvloedt. Wordt de zorg zoals we het wensen of wordt het een politieke speelbal, een sluitpost, of een bodemloze put? Kunnen productontwikkeling en nieuwe technologieën helpen de zorg betaalbaar te houden, of wordt zorg hier juist duurder door? De rol van de actuaris is duidelijk: inzicht bieden in deze onzekere sector!

Thema-eigenaren: Gijs Kloek en Frank van Berkum