Kopij magazine De Actuaris

Kopij voor het magazine De Actuaris dient digitaal aangeleverd te worden bij bladmanager Frank Thooft. Alle bijdragen worden eerst door de redactie beoordeeld. De auteur krijgt altijd eerst de drukproef van zijn of haar artikel alvorens overgegaan wordt tot publicatie. Voor nadere informatie over het aanleveren en de deadline van kopij kunt u de auteursinstructies downloaden (authors instructions also available in English).

 

Thema’s, deadlines kopij en verschijningsdata jaargang 29

Uitgave Thema Deadline aanleveren kopij Verschijningsdatum
29-1 Risicomanagement 07-09-2021 15-10-2021
29-2 Banken 02-11-2021 10-12-2021
29-3 Toekomst van solidariteit 11-01-2022 18-02-2022
29-4 Rapportagelandschap 01-03-2022 08-04-2022
29-5

Complexiteit

103-05-2022 10-06-2022

 

Oktober 2021: Risicomanagement

Witte zwanen, zwarte zwanen, wie helpt er ons door een crisis te varen? Het fenomeen ‘black swans’ maar ook ‘grey swans’ zijn belangrijke thema’s in de wereld van risicoidentificering en risicomanagement. Wat zijn de belangrijkste huidige risico’s en hoe gaan financiele instellingen daarmee om. Als mens zijn we de laatste crisis meestal snel vergeten; hebben we dan echt niet geleerd van het verleden?

Thematrekkers: Sander Biesma en Johan Nieuwersteeg

 

December 2021: Banken

Volgens het beroepsprofiel verricht de actuarieel professional zijn of haar werkzaamheden in de financiele sector, zoals voor verzekeraars, pensioenfondsen en banken. Dit themanummer gaat daarom dieper in op de bancaire sector. Prangende thema’s voor banken zijn risicomanagement, innovatie, weten regelgeving, verdienmodellen, fraude, privacy en maatschappelijke impact. Op al deze thema’s zijn er interessante overeenkomsten en verschillen met de verzekering- en pensioensector. Kortom, in deze editie steken we niets onder stoelen of banken…

Thematrekkers: Koos Gubbels en Elke Op het Veld

 

Februari 2022: Toekomst van solidariteit

Dankzij het delen van risico’s houden we ons pensioen betaalbaar en kunnen we verliezen vanwege onvoorziene gebeurtenissen dragen. In de steeds individueler wordende samenleving staat deze solidariteit wel onder druk, en verzekeraars zijn steeds kritischer op welke risico’s ze nog willen verzekeren. Voor grote gebeurtenissen als pandemieën en natuurlijke rampen lijkt meer solidariteit juist noodzakelijk om meer welvaart te genereren. In deze editie kijken we naar de toekomst van solidariteit.

Thematrekkers: Frank van Berkum en Robin Cats

 

April 2022: Rapportagelandschap

Het rapportagelandschap is heel divers: van wettelijke rapportages inzake Solvency, IFRS, RJ en FTK tot voortgangsrapportages, tussenrapportages, eindrapportages, managementrapportages, ... In deze editie gaan we inhoudelijk in op diverse rapportages en aandachtspunten hierbij. Verder kijken we naar wat we kunnen leren van andere sectoren bij het opstellen van de perfecte rapportage.

Thematrekkers: Johan Nieuwersteeg en Elke Op het Veld

 

Juni 2022: Complexiteit

Waar modellen een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid zijn, is de realiteit dat modellen steeds complexer worden. Wordt de complexiteit te moeilijk of vereist de hedendaagse tijd juist meer complexiteit? Dit nummer probeert door middel van verschillende invalshoeken, zoals onder meer dynamische relaties, systeemrisico, modelrisico hier een beeld bij te krijgen. Lopen we het risico in dezelfde type val te lopen als tijdens de kredietcrisis? Of zijn we inmiddels toch wijzer geworden?

Thematrekkers: Sander Biesma en Joris Plaatsman