Kopij magazine De Actuaris

Kopij voor het magazine De Actuaris dient digitaal aangeleverd te worden bij bladmanager Frank Thooft. Alle bijdragen worden eerst door de redactie beoordeeld. De auteur krijgt altijd eerst de drukproef van zijn of haar artikel alvorens overgegaan wordt tot publicatie. Voor nadere informatie over het aanleveren en de deadline van kopij kunt u de auteursinstructies downloaden (authors instructions also available in English).

 

Thema’s, deadlines kopij en verschijningsdata jaargang 30

Uitgave Thema Deadline aanleveren kopij Verschijningsdatum
30-1 Inflatie 06-09-2022 14-10-2022
30-2 Pensioenen 01-11-2022 09-12-2022
30-3 Schaarste 10-01-2023 17-02-2023
30-4 Rol van de actuaris 07-03-2023 14-04-2023
30-5

Digital

02-05-2023 09-06-2023

 

Oktober 2022: inflatie
Jarenlang is de rente sterk negatief geweest, maar de laatste tijd is deze weer flink aan het stijgen. Tegelijkertijd schiet ook de inflatie omhoog naar historische hoogtes. De stijgende rente en inflatie hebben grote impact op de technische voorzieningen van verzekeraars, de reële waarde van pensioenen, de sturing van de balans en de betaalbaarheid van hypotheken. Daarom gaan we dit nummer aan de slag met de vraag: welke rente is reëel?
Thema-eigenaren: Koos Gubbels en Robin Cats

 

December 2022: pensioenen
Pensioenen voorzien in een inkomen bij ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Vanwege de relevantie voor iedere Nederlander, zijn pensioenen regelmatig in het nieuws. Zeer actueel is het in 2019 bereikte Pensioenakkoord. Na uitstel met één jaar, wordt nu toegewerkt naar het ingaan van de nieuwe pensioenwet per 1 januari 2023, waarna deze na 4 jaar, per 1 januari 2027, geldt voor alle pensioenregelingen in Nederland. In dit nummer wordt ingezoomd op pensioenen. Specifiek wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel. Wat gaan de gevolgen zijn voor Nederland? Is verder uitstel verwacht? Wie gaat er het meeste op vooruit?
Thema-eigenaren: Joris Plaatsman en Elke Op het Veld


Februari 2023: schaarste
Schaarste bestaat als de vraag het aanbod overstijgt. Hoe werkt schaarste door in het werk van de actuaris? Bijvoorbeeld schaarste aan goede (en betaalbare) verzekeringsproducten? Of schaarste aan (gezonde) voedingsmiddelen? En hoe zit het met schaarste aan ons actuarissen zelf? Schaarste staat tegenover overvloed en beide zijn soms onvermijdbaar, maar het is een ingewikkelde balans en kan soms zelfs leiden tot serieuze conflicten en oorlogen. Hoe moeten we hiermee omgaan? Hebben we daar een langere termijn plan voor? Dit nummer belicht het thema schaarste vanuit diverse invalshoeken.
Thema-eigenaren: Sander Biesma en Kirsten van Exel

 

April 2023: de rol van de actuaris
De technologische veranderingen, automatisering en de steeds verder gaande digitalisering van de economie hebben impact op veel beroepen. Wat betekent dit voor het actuariële beroep? Zal de actuaris zich in de toekomst meer gaan bezig gaan houden met data-analyses, machine learning? Gaan actuarissen zich meer verdiepen in andere vakgebieden of zullen niet actuarissen zich meer begeven op het actuariële domein? De veranderingen brengen nieuwe risico's met zich mee en leidt dit tot een verandering van het werkveld van de actuaris? In dit themanummer gaan we het hebben over de veranderende rol van de actuaris en de belangrijke vraag is of de actuariële professional flexibel genoeg is om zich te kunnen aanpassen aan de vele veranderingen.
Thema-eigenaren: Robin Cats en Johan Nieuwersteeg


Juni 2023: digital
De wereld wordt steeds digitaler, en dat heeft veel positieve kanten. Een verzekering is in een paar muisklikken afgesloten, schades worden nu sneller afgehandeld, en in tijden van corona hebben we thuis gewoon kunnen doorwerken. Uiteraard zijn er ook nadelen van de toenemende digitalisering. Slimme algoritmes hebben het risico discriminerende resultaten te produceren, en cyber criminaliteit wordt een steeds groter probleem. In deze editie kijken we naar de verschillende manieren waarop de digitale samenleving ons allen raakt.
Thema-eigenaren: Koos Gubbels en Frank van Berkum