Zuivere Schadevrije Jaren, een uniforme terugvaltabel

Publicatiedatum: 5 juni 2013

 

Wie heeft dit rapport geschreven

Dit rapport is geschreven door de leden van de werkgroep ‘Zuivere schadevrije jaren’, onderdeel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

 

Maatschappelijke taak

Vanuit haar expertise en haar onafhankelijke positie beoogt het AG een objectieve bijdrage te leveren aan diverse maatschappelijke vraagstukken. In 2012 heeft het bestuur van het AG, op verzoek van het Verbond van Verzekeraars, een werkgroep ingesteld met als opdracht een terugvaltabel te ontwikkelen ten behoeve van de definitie van “zuivere schadevrije jaren” in Bedrijfsregeling 11 (BR11). Deze terugvaltabel dient actuarieel onderbouwd, verantwoord, goed uitlegbaar aan klanten en praktisch uitvoerbaar te zijn.

 

Voor wie is dit rapport bedoeld

Dit rapport is primair geschreven voor de Verbondswerkgroep “Herziening Bedrijfsregeling 11”, onderdeel van de Afdelingscommissie Motorrijtuigen (ACM) van het Verbond van Verzekeraars én voor alle leden van het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast is dit rapport geschreven voor alle personen die vanuit actuarieel perspectief beroepsmatig geïnteresseerd zijn in de materie rondom het fenomeen ‘schadevrije jaren’ in de motorrijtuigenbranche.

 

Dit rapport is bedoeld om inzicht te geven in de problematiek omtrent het fenomeen ‘schadevrije jaren’ en om een voorstel te doen voor een oplossing dat aan de gestelde eisen van het Verbond van Verzekeraars voldoet.

 

Werkwijze van de AG-werkgroep

Vanaf eind 2012 heeft de AG-werkgroep ’Zuivere schadevrije jaren’ onderzoek gedaan naar de terugvaltabel en heeft haar bevindingen in dit rapport vastgelegd. Met het uitbrengen van dit rapport wil de AG-werkgroep haar bevindingen aanbieden.