Wat is een actuarieel professional?

Actuariële professionals (actuarissen en actuarieel analisten) houden zich beroepshalve bezig met het identificeren en kwantificeren van risico’s en stellen de financiële gevolgen vast die deze risico's met zich meebrengen.

 

Creatieve probleemoplosser

Actuariële professionals zijn in essentie creatieve probleemoplossers die zich, op basis van het verleden, met de toekomst bezig houden.

 

Risico's zijn natuurlijk moeilijk in te schatten en kunnen grote financiële gevolgen hebben. Niemand kan voorspellen wanneer een brand uitbreekt of een storm opsteekt. Of dat je mobiel in het water valt? Of hoe anderen op de weg op hun scooter rijden? Actuariële professionals bepalen hoe groot de kans is dat dergelijke risico's zich voordoen. Bovendien stellen zij de financiële gevolgen vast die deze risico's met zich meebrengen.

 

Actuarissen zijn breed opgeleide, op universitair niveau opererende, professionals die op meerdere werkterreinen deskundig zijn. Ze hebben kennis op het gebied van de wiskunde, statistiek, informatica, economie, financieringen, ethiek, leiding geven, recht en beleggingen.

 

Actuarieel analisten geven vooral praktische uitvoering aan het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van de kans dat dergelijke schades zich voordoen. Op welk terrein de actuarieel analist ook werkzaam is, zijn belangrijkste competenties zijn: praktisch invulling geven aan de problemen van vandaag, risico’s inschatten en adviezen geven.

 

Werkterrein

Actuariële professionals werken voornamelijk in de financiële dienstverlening bij verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, adviesbureaus of bij toezichthoudende instellingen zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Ze houden zich vooral bezig met levensverzekeringen, schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en pensioenen. Door de huidige ontwikkelingen binnen van het vakgebied houden ze zich ook steeds meer bezig met risicomanagement bij bedrijven.