Wat is een actuarieel professional?

Actuariële professionals (actuarissen en actuarieel analisten) houden zich beroepshalve bezig met het identificeren en kwantificeren van risico’s en stellen de financiële gevolgen vast die deze risico's met zich meebrengen.

 

 

Werkterrein

Actuariële professionals werken voornamelijk in de financiële dienstverlening bij verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, adviesbureaus of bij toezichthoudende instellingen zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Ze houden zich vooral bezig met levensverzekeringen, schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en pensioenen. Door de huidige ontwikkelingen binnen van het vakgebied houden ze zich ook steeds meer bezig met risicomanagement bij bedrijven.