Wat is een actuarieel professional?

Actuariële professionals (actuarissen en actuarieel analisten) houden zich beroepshalve bezig met het identificeren en kwantificeren van risico’s en stellen de financiële gevolgen vast die deze risico's met zich meebrengen.

 

Creatieve probleemoplosser

Actuariële professionals zijn in essentie creatieve probleemoplossers die zich, op basis van het verleden, met de toekomst bezig houden.

 

Risico's zijn natuurlijk moeilijk in te schatten en kunnen grote financiële gevolgen hebben. Niemand kan voorspellen wanneer een brand uitbreekt of een storm opsteekt. Of dat je mobiel in het water valt? Of hoe anderen op de weg op hun scooter rijden? Actuariële professionals bepalen hoe groot de kans is dat dergelijke risico's zich voordoen. Bovendien stellen zij de financiële gevolgen vast die deze risico's met zich meebrengen.

 

Actuarissen zijn breed opgeleide, op universitair niveau opererende, professionals die op meerdere werkterreinen deskundig zijn. Ze hebben kennis op het gebied van de wiskunde, statistiek, informatica, economie, financieringen, ethiek, leiding geven, recht en beleggingen.

 

Actuarieel analisten geven vooral praktische uitvoering aan het in kaart brengen van risico’s en het bepalen van de kans dat dergelijke schades zich voordoen. Op welk terrein de actuarieel analist ook werkzaam is, zijn belangrijkste competenties zijn: praktisch invulling geven aan de problemen van vandaag, risico’s inschatten en adviezen geven.

 

 

Werkterrein

Actuariële professionals werken voornamelijk in de financiële dienstverlening bij verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, adviesbureaus of bij toezichthoudende instellingen zoals De Nederlandsche Bank (DNB). Ze houden zich vooral bezig met levensverzekeringen, schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en pensioenen. Door de huidige ontwikkelingen binnen van het vakgebied houden ze zich ook steeds meer bezig met risicomanagement bij bedrijven.

 

Een carrière met perspectief

Voor het zesde jaar op rij is het beroep van actuaris de beste startfunctie in Nederland. Uit het onderzoek Studie & Werk 2015, van Elsevier en SEO Economisch Onderzoek, blijkt dat het beroep van actuaris ook in 2015 bovengemiddeld scoort op de kenmerken van een goede baan.

 

Elsevier en SEO Economisch Onderzoek stellen elk jaar een lijst samen van twaalf functies die een optimale mix bieden van zes kenmerken van een goede baan: een goed salaris, aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, werk op het eigen afstudeerniveau, duurzaamheid van de baan, algemene tevredenheid en een werkweek die aansluit bij het gewenste aantal uren. Voor alle functies werd in het onderzoek nagegaan hoe hbo’ers en academici op deze punten scoren ten opzichte van pas afgestudeerden met een vergelijkbare opleiding in dezelfde sector.

De Actuaris AG, het beroepsprofiel

De complexiteit binnen de financiële wereld is de afgelopen jaren toegenomen. Er heeft een sterke verschuiving plaatsgevonden naar economische principes met meer aandacht voor risico, rendement en kapitaal denken, wat in de verzekeringssector is versterkt door de introductie van Solvency II en in de pensioensector door het nFTK. Deze ontwikkelingen in het werkveld zorgen voor veranderingen binnen het vak van de actuaris. Ga naar het Beroepsprofiel Actuaris AG>>

 

De Actuarieel Analist AG, het beroepsprofiel

In de samenleving doen zich op financieel terrein allerhande risico’s voor. Het is een maatschappelijk belang, zowel voor individuele personen als instellingen, deze risico’s beheersbaar te maken. Daarvoor is het verschaffen van inzicht in risico’s van groot belang, naast het bieden van adviezen en oordelen om risico’s beheersbaar te maken. Ga naar het Beroepsprofiel Actuarieel Analist AG>>

 

Eindtermen Actuaris AG en Actuarieel Analist AG

 

 

Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD)

Het AG is bij het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) geregistreerd als (zelfstandig) kwalificerende beroepsorganisatie. Leden AG hebben daarmee de mogelijkheid – indien tevens aan een aantal aanvullende eisen wordt voldaan – zich als deskundige bij het LRGD te laten registreren.