Principes voor de Rentetermijnstructuur, dé juiste curve bestaat niet

Publicatiedatum: 2009

 

Wie heeft dit rapport geschreven

Dit rapport is door de werkgroep Rentetermijnstructuur (RTS) van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) tot stand gekomen, en door het bestuur van het AG goedgekeurd.

 

Maatschappelijke taak

Door de economische crisis zijn pensioenen een actueel thema in maatschappelijke discussies geworden. Verworven rechten lijken, al dan niet terecht, niet zo zeker als verondersteld door de dreiging van afstempelen.1 Compensatie voor de inflatie lijkt de komende jaren bij een groot aantal fondsen beperkt tot helemaal niet mogelijk. Veel van deze discussies kenmerken zich door een emotionele lading.

 

Als actuariële beroepsgroep wil het AG deelnemen aan het debat en bijdragen aan de maatschappelijke discussie. Het AG beschouwt zichzelf als de beroepsvereniging met professionele kennis over alle actuariële vraagstukken; daaronder valt ook een brede praktische kennis en ervaring ten aanzien van de waardering van langlopende verzekerings- en pensioenverplichtingen. De bijdrage van het AG aan de discussie is gebaseerd op theoretisch en fundamenteel onderzoek, waarbij wordt benadrukt dat het AG onafhankelijk is in haar standpuntbepaling.

 

Voor wie is dit rapport bedoeld

Dit rapport wordt aangeboden dóór de sector áán de sector, in het bijzonder aan verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, koepelorganisaties, ministeries, toezichthouders en politiek. Dit rapport kan tevens als input dienen bij de toekomstige discussie over en besluitvorming rondom de rentetermijnstructuur (RTS), met name voor de commissie die onder ministeriële verantwoordelijkheid het financieel toestingskader (FTK) gaat evalueren. Ook internationale organisaties kunnen hun voordeel met het rapport doen, zoals de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars (CEA) die op korte termijn de discussie over de rentetermijnstructuur voor de Eurozone gaat voeren.