Alternatieve financiering ouderenzorg, een opmaat naar zorgsparen

Publicatiedatum: 22 april 2013

 

Wie heeft dit position paper geschreven

Dit position paper is geschreven door de leden van de werkgroep ‘Zorg en Pensioen’, onderdeel van het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG).

 

Maatschappelijke taak

Vanuit haar expertise en haar onafhankelijke positie beoogt het AG een objectieve bijdrage te leveren aan diverse maatschappelijke vraagstukken. In 2012 heeft het bestuur van het AG een werkgroep ingesteld met de opdracht onderzoek te doen naar de houdbaarheid van de financiering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in haar huidige vorm. Deze opdracht is mede ingegeven vanuit de wetenschap dat de waarneembare demografische ontwikkelingen op diverse beleidsterreinen hun weerslag zullen krijgen, hebben en houden.

 

Voor wie is dit position paper bedoeld

Dit position paper is bedoeld voor alle personen die vanuit hun beroep met de beleidsmatige en de financieringstechnische aspecten van de ouderenzorg te maken hebben. Het gaat hierbij om beleidsbepalers en beleidsmakers bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de politiek, sociale partners, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en alle geïnteresseerden in het veld.

 

Dit position paper is bedoeld om inzicht te geven in de financieringsproblematiek van de ouderenzorg én om ondersteunend te zijn in de besluitvorming bij het zoeken naar mogelijke oplossingen.

 

Werkwijze van de AG-werkgroep

Vanaf eind 2012 heeft de AG-werkgroep ’Zorg en Pensioen’ onderzoek gedaan naar de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de AWBZ. De bevindingen zijn in dit position paper vastgelegd. Met het uitbrengen van dit paper wil de werkgroep haar bevindingen aan alle stakeholders op dit terrein aanbieden.